ACENTELERİN SESİ EKİBİ 2019 YILI AYLIK OLAĞAN TOPLANTILARININ İLKİNİ 09.01.2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

Değerli Meslektaşlarımız,

Acentelerin Sesi Ekibi olarak aylık olağan toplantımızı 9 Ocak 2019 tarihinde Cemile Sultan Kandilli tesislerinde kalabalık bir katılım ile gerçekleştirdik.

Davet üzerine toplantıya SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut ve İcra Komitesi üyesi Sayın Özgür Yılmaz da katılmışlardır.

Toplantıda öncelikle geride bıraktığımız 2018 yılının genel değerlendirilmesi yapılmıştır.

Değerlendirmenin ardından Sayın Levent Korkut son Acentelerin sesi toplantısından bugüne kadar olan İcra Komitesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında katılan Acentelere bilgi verdi.

İcra Komitesi Başkanı; özellikle 2019 yılının mesleğimizin önünde ki en büyük engeller olan, haksız ve kanunsuz çalışan yapılara karşı top yekun mücadele yılı olacağını bildirdi.

Fatura merkezleri, muayene istasyonları önünde ki sigorta kabinleri, yetkisiz ve hukuksuz olarak verilen şifrelerle ekran açmaların, bazı Broker yapılar üzerinden yetkisiz kişilerin her köşede yaptıkları sigorta satışlarının biz Acenteler önünde ki en büyük engel ve İcra Komitesi açısından da en öncelikli konu olduğunu dile getirdi.

SAİK Başkanı Sayın Korkut, bu mücadelenin yanı sıra hem mesleki sorunlara çözümler üretilmesi, hem de Acentelik mesleğinin doğru gelişiminin sağlanarak hak ettiği yere ulaşması yönünde de çok farklı çalışma ve girişimlerin sürmekte olduğu bilgisini vermiştir.

Toplantıya Acentelerin Sesi Ekibinin Hukuk temsilcisi Sayın Elif Hazal Uslu’ da katılmışlardır.

Sayın Uslu sigorta hukuku alanında ihtisasını yapmakta olup mesleğimizi ilgilendiren konularda değerli bilgiler aktarmıştır.

Bunlardan en günceli olan KVKK ( Kişisel Verileri Koruma Kanunu ) konusundan söz eden Uslu, bu konunun biz Acenteler açısından kritik öneme sahip bir kanun olduğunu, kanun maddelerinin müşterilerimizin kişisel verilerinin özellikle dış kurumlarla paylaşımının maddi ve hapis cezaları riskinin büyük olduğundan söz etmiştir.

Bu alanda hem Ekip üyelerinin hem de tüm Acentelerinin katılabileceği özel bir hukuki bilgilendirme toplantısı yapılmasının faydalı olacağı ortak fikrine varılmıştır.

Sayın Uslu’dan sonra söz alan Acenteler mesleğimize dair görüş, soru ve düşüncelerini iletmişlerdir.

Acentelerin Sesi Ekibi olarak toplantımıza katılan İcra Komitesi Başkanımız Sayın Levent Korkut’a, Komite Üyesi Sayın Özgür Yılmaz’a, Hukukçu Sayın Elif Hazal Uslu’ya ve katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bilginize sunuyoruz…

Saygılarımızla,

ACENTELERİN SESİ EKİBİ