Değerli Meslektaşlar,

Acentelerin Sesi Platformu aylık toplantılarına devam ediyoruz.

13 Kasım 2019 Tarihinde yine İTO Kandilli tesislerinde değerli meslektaşlarımızın katılımı ile toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıya Ekibimize yeni katılan yeni Acente meslektaşlarımızda katıldı ve Ekibimizin genişlemesinden mutluluk duyduk.

Toplantımıza TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut ve SAİK Üyesi Sayın Özgür Yılmaz ile, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Üyeleri ile İstanbul İl Delegelerinden de katılımlar oldu.

Komite Başkanı Sayın Korkut, toplantıda geçmiş ve güncel çalışmalarına yönelik olarak detaylı bilgileri katılımcılara aktardılar.

Bu aktarımlardan bazılarını sizlerle de paylaşıyoruz.

*

Trafik sigortası primlerinin makul seviyelere indirilmesini ve böylelikle tüketicinin korunmasını teminen 2017 yılı Nisan ayı itibariyle tavan fiyat uygulamasına geçilmiştir. Tavan fiyat uygulaması, uygulandığı dönemde trafik sigortası primlerindeki yüksek fiyat farklılıklarını ortandan kaldırmıştır.

Diğer yandan, günümüzde trafik sigortasında yeniden fiyat farklılıkları yaşanmaya başlanmıştır. Bu durum tüketicinin sigortacılık sistemine olan güvenini olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte, trafik sigortasında sigortasızlık oranında da artış gözlemlenmektedir. Ayrıca, fiyat farklılığı piyasada ciddi ölçüde haksız rekabete neden olmaktadır.

Bu çerçevede, teminat limitleri ve tüm şartları devlet tarafından belirlenen trafik sigortasının priminin de (DASK uygulamasında olduğu gibi) devlet tarafından belirlenmesinin uygun olacağı sorunların önüne geçeceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, sigortalılık oranının artırılmasını teminen, ikinci el araç satışında geçmiş yıllarda uygulanan aracın mevcut poliçesinin yeni araç sahibi için geçerli olması (devir zeyli) uygulamasının yeniden yürürlüğe konulmasının operasyonda ciddi kolaylık sağlayacağı ve sigortasız araç kullanımının önüne geçeceği değerlendirilmektedir.

Düşük üretim yapan sigorta acenteleri genellikle küçük il ve ilçelerde faaliyet göstermektedirler. Bu acenteler, zorunlu sigortaların halka sunulmasında ve sigorta bilinci ile farkındalığının gelişiminde etkin rol almaktadırlar. Ortalama %15 düzeyinde olan trafik sigortası acente komisyonu, 2017 yılındaki tavan fiyat uygulaması ile birlikte %10 düzeylerine düşürülmüş ve acentelerde ciddi mağduriyetlere neden olmuştur.

Komisyonların bu seviyelerde devam etmesi halinde yaklaşık 5.000 sigorta acentesi kısa süre içerisinde, yaklaşık 3.000 sigorta acentesi ise, orta vadede kapanacak, vatandaşın trafik sigortasına erişimi dolaylı olarak engellenecektir. Bu husus Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne müteaddit defa tarafımızdan bildirilmiştir.

*

Sigorta acenteleri iş yeri ruhsatı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 27. maddesinde Birliğimiz Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevleri arasında “Sigorta acenteliği faaliyeti için gerekli asgari fiziki şartları belirlemek” hususu da sıralanmıştır.

Anılan hüküm uyarınca, İcra Komitesi tarafından asgari fiziki şartlar belirlenmiş olup, sigorta acentelerinin iş yerleri, faaliyete başlamadan önce ya da adres değişikliği neticesinde, konuya ilişkin olarak Birliğimizce yetkilendirilmiş Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odaları (116 Yetkili Oda) tarafından personelin iş yerine bizzat gitmesi suretiyle denetlenmekte ve ilgili mevzuata uygunluğu tutanak altına alınmaktadır. Mevzuatta belirtilen şartlara haiz olamayan iş yerleri faaliyete başlayamamaktadır.

Bu kapsamda, sigorta acentelerinin iş yerlerinin hem Odalarımız hem de Belediyeler tarafından denetlenmesi mükerrerlik oluşturduğundan, konunun çözümü adına daha önce de talep ettiğimiz şekilde ilgili kanuna eklenecek bir madde ile Sigorta Acentelerinin de Belediye İş Yeri Açma Ruhsatından muaf tutulması talebimizi Siyasi Parti Temsilcilerine de ilettik.

*

Haksız rekabetin önüne geçilmesi, daha güvenilir koşullarda mesleğimizin icra edilmesi için verdiğimiz mücadelede, şu ana kadar 16 Yönetim Kurulu toplantısı yaptık. 764 konuyu karar bağladık. Hakkında şikayet olan 174 acente ile alakalı disiplin soruşturması açtık. 63 acente hakkında disiplin müeyyidesi uygulamak zorunda kaldık. 59 dosya hakkında ise daha detaylı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdik. Başkalarına yetki devri kullandırmak sureti ile levha kaydı olmaksızın acentelik/aracılık faaliyeti yaptıran ve bu faaliyeti yapan 36 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk.

*

Yetki alanımız dışındaki brokerler üzerinden işlem yapan, fatura ödeme merkezleri başta olmak üzere yetkisiz aracılık faaliyeti yapan kişi ve kuruluşları tek tek inceleyerek, bu faaliyetlerin durdurulması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunduk

*

Sektörün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bağlanmasının konuşulduğu günlerde, özerk ve bağımsız bir Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) kurulması için var gücümüzle çalıştık. SDDK’nın kurulmasına en büyük katkılardan birini biz verdik.

Komisyon gelirlerimizin daraldığı bu dönemde, maliyetlerimiz azaltmak için çeşitli tedbirler aldık. Tüzel kişi acentelerimizin müdür dışında en az bir teknik personel çalıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Önce Fibabank sonrasında da Yapıkredi Bankası ile düşük maliyetle teminat mektubu alınabilmesi için projeler geliştirdik. Dijitalleşme konusunda çalışmalar yaparak E-poliçe uygulamasına geçişi sağladık.

Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin acentelere açılmasına vesile olduk. Fiba Emeklilik ve NN Hayat sigorta şirketleri ile görüşme yaparak çok uygun koşullar ile meslektaşlarımızın farklı branşlarda da faaliyet yapabilmelerine imkan sağladık.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği başta olmak üzere, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, DASK, TARSİM, SEGEM ve TSEV ile mesleğimizin gelişimi için yakın işbirliği içinde olduk. Araç kodların değiştirilerek, haksız rekabet oluşturulmasını engelledik. Zorunlu deprem sigortası yenileme oranlarının artırılması için DASK ile proje geliştirdik.

Geçmiş dönemde acentelik yapan ancak lise mezunu olması nedeniyle, sahibi bulunduğu şirkete müdür olarak atanamayan kişilerin, mağduriyetinin giderilmesi için çalışma yaptık, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduk.

Her bir ildeki sigorta üretiminin o ildeki acenteler tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla, acentenin kendi ilinde (ilin nüfusuna göre sınırlı sayıda) şube açmasını kolaylaştırmak adına Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduk.

2 faktörlü doğrulamanın tüm sektörde kullanımı, kredi kartı ile tahsilatta 3D Secure Güvenlik Sistemi kullanımının zorunlu tutulması, bilgilendirme yükümlülüğümüzün sınırlandırılması ve dijital ortamda gerçekleştirilmesi, meslektaşlarımızdan ve diğer dağıtım kanallarımızdan kaynaklanan haksız rekabet ve uygulamaların önlenmesi gibi pek çok konuda çalışmalarımız devam etmekte olup, en kısa sürede neticelenmesi için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.

Sayın Levent Korkut’un konuşmasından sonra söz alan Acente meslektaşlarımız da genel sorunları, çözüm önerilerini ve mesleki konulara dair görüşlerinin de İcra Komitesi Üyeleri ve katılımcılarla paylaştılar.

Verimli ve başarılı geçen aylık toplantımıza katılan başta TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut ve SAİK Üyesi Sayın Özgür Yılmaz ile diğer değerli meslektaşlarımıza katılımları ve mesleğimize sahip çıktıkları için Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ