Değerli Meslektaşlarımız,

Her yıl Avrupa Sigorta ve Finansal Aracılar Federasyonu BIPAR tarafından düzenlenen toplantıların 2024 yılı ilk toplantısı 24-26 Ocak günlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. İlgili toplantıya Türkiye’ nin de dahil olduğu 30 ülkeden 47 ulusal dernek ve kurumu temsilen yetkili temsilciler katılmaktadır. Türkiye sigorta aracılarını temsilen ilgili toplantıya TOBB-SAİK Başkanı Sn. Levent KORKUT katılmıştır.

BIPAR toplantıları, uluslararası düzeyde sigorta aracılarının mesleki gelişimlerini sağlayabilmek ve sektörel sorunlarını ortak noktada dile getirip çözebilmek adına oldukça kıymetli. BIPAR’ ın esas amaçlarından biri de uluslararası düzeyde mesleği etkileyen hukuk kurallarının AB genelinde uyumlu bir şekilde uygulanmasını ve doğru anlaşılmasını sağlamaktır. 2 gün süren söz konusu toplantılarda bir çok konu başlığı değerlendirilmiş ,konuşmalar gerçekleştirilmiş ve paneller düzenlenmiştir.

Toplantıda değerlendirilen konu başlıkları arasında ;

-Özellikle 2022 yılı ve sonrasında hız kazanan teknolojik gelişmelerin 2024 yılı itibari ile düzenlemeye alınacağı
-Sigortacılık sektöründe zamanın çok kıymetli olduğu ve süreçleri iyi yönetebilmek adına eğitim ve metedolojiye daha fazla önem verilmesinin gerekliliği
– Sürekli gelişen dünyada sektörel değişimlerinde kaçınılmaz olduğu ve değişimden kaçınmak yerine uyumun nasıl sağlanması gerektiği
-Link yönlendirmesi ile sadece satış odaklı yapılacak sigortacılık uygulamalarının güvene dayalı sektörümüze verdiği zararlara dikkat çekilerek hizmet odaklı yaklaşımın ön plana çıkarılması gerekliliği
-Katastrofik Riskler ve İklim Değişikliği ile birlikte Paramatrik Sigortaların öneminin daha da artacağı
-Ülkemizde olduğu gibi Avrupa Genelinde de kapasite sorununun söz konusu olduğu
-Bunlara ek olarak teknik riskler, politik riskler , Süveyş Kanalının oluşturduğu riskler ve riskin transferi sorunu değerlendirilmiştir.

Ülkemizi temsilen ilgili toplantıya katılım gösteren değerli TOBB-SAİK Başkanımız Sn. Levent KORKUT’ un toplantı ile ilgili meslektaşları ile yapacağı istişare toplantılarında meslektaşlarını da ayrıca bilgilendireceği bilinmekte.

Ülkemizi temsilen toplantıya katılım göstererek bizleri profesyonelce temsil eden değerli TOBB- SAİK Başkanımız Sn. Levent KORKUT’ a teşekkürlerimizi sunar, kendisine ve icra komitesi üyelerimize çalışmalarında başarılar dileriz.

Bilgilerinize,
Acentelerin Sesi Ekibi.