Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere DASK poliçelerinde doğru metrekare bilgisinin girilmemesi maalesef ki yaşadığımız acı deprem hasarlarında maddi yönden de büyük kayıplar yaşanmasına sebep olmaktadır. Söz konusu doğru girilmeyen metrekare bilgilerinin yaratacağı olumsuzlukları önlemek adına 9 Şubat tarihinde SBM tarafından paylaşılan bilgilendirme metninde bundan sonraki süreçte NVİ sistemlerinde metrekare bilgisi bulunan sigortalanabilir rizikoların bilgilerinin sistem üzerinden sorgulanabileceği ve doğru metrekare girilmediği sürece sistemin poliçe üretimine izin vermeyeceği belirtilmiştir.

NVİ sistemlerinde bilgisi bulunmayan rizikoların kontrolü bu aşamada gerçekleştirilememektedir. Bununla birlikte NVİ sisteminde metrekare bilgisinin yer aldığı rizikoların doğru veriler ile sigortalanabiliyor olması DASK poliçelerinde ki hatalı düzenlenen poliçeleri önleyici güzel bir uygulama olup hem kamu hem de sigortalı nezdinde olumlu bir gelişmedir.

Sektörümüzün daha nice güzel uygulamalar ile daha kolaylıkla yürütülebilir iş süreçlerine sahip olmasını diliyoruz.

Acentelerin Sesi Ekibi.