Değerli Meslektaşlarımız,

SEDDK Tarafından bilgisi verildiği üzere GRİ SİGORTA ve MELLCE SİGORTA nın mevzuata uygun olmayan işlemleri ve yönetimlerinin kötü bir şekilde yürütülüyor olması sebebi ile ilgili şirketlerin portföylerinin Güvence Hesabına bırakılmasına ve tüm yönetim kurulunun değiştirilmesine karar verilmiştir.

Konuya ilişkin İcra Komitemizin yayınladığı bilgilendirme metni aşağıdaki gibidir ;

Değerli Meslektaşımız,

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan duyuruda özetle, mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle, GRI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve SINIRLI SORUMLU MELLCE KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ’nin, mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabına bırakılmasına karar verildiği ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, ilgili mercilerle yapılan görüşmede sigortalı ve hak sahiplerinin süreçten olumsuz etkilenmemeleri için gerekli tedbirlerin alınmakta olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede, konu İcra Komitemiz tarafından takip edilmektedir.

Sektöre duyulan güveninin zedelenmemesini teminen ilgili mercilerce gerekli açıklama yapılana kadar sigortalılara bu kapsamda bilgi verilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. ”

Konu ile ilgili sürecin nasıl işleyeceğine dair yakın zamanda SEDDK tarafından bir açıklama yapılacağı bilgisi ayrıca edinilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,
Acentelerin Sesi Ekibi.