Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere 09/05/2020 tarihinde çıkarılan ve biz Sigorta Acentelerini mağdur edecek maddeler içeren “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkındaki Yönetmelik” değişikliği geçen yıl TOBB SAİK Yönetimi ve Acentelerimizin de yoğun itirazları sonucu askıya alınmıştı.

Çatı örgütümüz olan SAİK, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yayımı tarihinden bu yana geçen bir yıldan fazla sürede Sigorta Acenteleri olarak bizleri mağdur etmeyecek yeni bir yönetmelik için Kamu ve SEDDK nezdinde girişimler yapmış ve yoğun geçen müzakerelerde bulunmuştur.

Saik’in SEDDK ile mart ayında yaptığı son toplantıda, SAİK ’in görüşüne sunulan taslakla alakalı SAİK ‘in nihai görüşleri SEDDK yetkililerine sunulmuş ve kendilerinden “üzerinde uzlaşma olmadan ve SAİK Yönetimine bilgi verilmeden yönetmeliğin Resmî Gazetede yayınlanmaması” talep edilmiştir.

Çatı örgütümüz SAİK ’in bir yıldır ortaya koyduğu çaba ve emeklerinin karşılığının da SAİK ile uzlaşılmadan yönetmeliğin yayınlanmayacağını umuyoruz.

Bu süreçle alakalı olarak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sn. Şakir Ercan GÜL mesafeli satış yönetmeliği konusunu görüşmek üzere acilen 2 Haziran 2021 tarihinde Saat 09.30 da SAİK yönetimini Ankara’da bakanlığa davet etmiştir.

Bu önemli toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Şakir Ercan GÜL ’e mesafeli satış yönetmeliğinde yer alan ve acentelerin mağduriyet yaşayacağı düşünülen konular hakkında açıklama yapılmış ve Bakan yardımcısından acenteler adına destek talep edilmiştir.

Toplantı daveti ve TOBB SAİK Yönetiminin görüşlerine verdiği değer, önem ve destek için Bakan Yardımcısı Sayın Şakir Ercan Gül’ e Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, değerli destekleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç Bey’de teşekkür ediyoruz.

Acentelerimizin hak ve menfaatlerine zarar verebilecek yönetmelik yayınlanması durumunda,
Acentelerin Sesi Ekibi Olarak, 5684 sayılı Sigortacılık Kanuna da aykırı birçok maddeler içeren yeni “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkındaki Yönetmelik” için her türlü hukuki haklarımızı kullanacak olup, bu haksızlığın karşısında durmak adına Çatı örgütümüz TOBB SAİK ’e gereken tüm desteği vererek arkasında duracağımızı ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi de kamuoyuna önemle arz ederiz.

Acente meslektaşlarımızı da TOBB SAİK ’e destek vererek birlik ve beraberlik içinde yönetmelikle top yekûn mücadele etmeye davet ediyoruz.

SAİK olarak son Yönetmelik taslağına karşılık Bakan Yardımcısı, SEDDK ve Bakanlık yetkililerine verdiğimiz “görüş dosyamızı” aşağıda sizlerin de bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi

TASLAK BİRİNCİ BÖLÜM (1/j) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet, ATM ve Kiosk gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,
SAİK TALEBİ: Söz konusu tanım, “Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet ve banka ATM’si gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren ortamı,” şeklinde değiştirilmelidir.

TASLAK İKİNCİ BÖLÜM (8/4) Bu madde kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmelerinin bir hizmet paketi içerisinde sigortalıya hediye edilmesi halinde söz konusu sigorta ürününün prim tutarı herhangi bir ad altında doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciden tahsil edilemez. Bu primin herhangi bir ad altında tahsil edilmesi yetkisiz aracılık faaliyeti olup, Kanunun 35 inci maddesi uyarınca cezai müeyyideye tabidir.
SAİK TALEBİ: Söz konusu hüküm, “Bu madde kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmelerinin bir hizmet paketi içerisinde sigortalıya sunulması halinde söz konusu sigorta ürününün prim tutarı herhangi bir ad altında doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciden tahsil edilemez. Bu primin herhangi bir ad altında tahsil edilmesi yetkisiz aracılık faaliyeti olup, Kanunun 35 inci maddesi uyarınca cezai müeyyideye tabidir.” şeklinde değiştirilmelidir.

TASLAK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (9/4) Yetkili kuruluşların kendi elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret ortamlarında, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sunulan sigortalar hariç olmak üzere, sigorta şirketi ile sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerinin ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz. Ancak, yetkili kuruluşlar bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kişiler bu alanlar üzerinden yetkili kuruluşların online satış kanallarına bağlanabilir.
SAİK TALEBİ: Söz konusu hüküm, “Yetkili kuruluşların kendi elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret ortamlarında, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sunulan sigortalar hariç olmak üzere, sigorta şirketi ile sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerinin ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz. Ancak, yetkili kuruluşlar bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kişiler bu alanlar üzerinden yetkili kuruluşların online satış kanallarına bağlanamaz” şeklinde değiştirilmelidir.

TASLAK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (9/5) Sigortalının uzaktan iletişim aracını bizzat kullanarak mesafeli sigorta sözleşmesi akdetmesi esastır. Yetkili kuruluş haricindeki gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, teknik personel olmayan kişilerce uzaktan iletişim aracı kullanılarak sigorta sözleşmesi akdedilmesine aracılık edilemez. Bu hükme aykırı davranılması yetkisiz aracılık faaliyeti olup, Kanunun 35 inci maddesi uyarınca cezai müeyyideye tabidir.
SAİK TALEBİ: Söz konusu hüküm, “Mesafeli akdedilecek sigorta sözleşmelerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca yetkili kuruluşların teknik personeli tarafından yapılması esastır. Yetkili kuruluşlar, kendi fiziki mekanları dışındaki fiziki mekanlara hizmet noktası koyamaz, üçüncü kişilere ait hizmet noktaları aracılığı ile sigorta sözleşmesi akdedemez.” şeklinde değiştirilmelidir.

TASLAK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (10/1) Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve benzeri elektronik cihazlar ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışına bağlı olarak elektronik cihaz, makine kırılması ve hırsızlık sigortası ancak aşağıdaki şartlarda sunulabilir:
SAİK TALEBİ: Söz konusu hüküm, “Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve benzeri elektronik cihazların satışına bağlı olarak elektronik cihaz, makine kırılması ve hırsızlık sigortası ancak aşağıdaki şartlarda sunulabilir:” şeklinde değiştirilmelidir

TASLAK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (10/1- c) Teminat süresinin, uzatılmış garanti teminatının süresi hariç azami 2 yıl olması.
SAİK TALEBİ: Söz konusu hüküm “Teminat süresinin, azami 2 yıl olması.” şeklinde değiştirilmelidir

TASLAK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (10/2) Seyahat bileti alım işlemlerinde bilet satışı ile birlikte veya satıştan sonra aynı biletle bağlantılı olmak kaydıyla yolcu taşımacılığı hizmeti sunanların kendi internet sayfası ya da mobil uygulaması üzerinden seyahat ile ilgili risklere ilişkin sigorta sunulabilir.
SAİK TALEBİ: Söz konusu hüküm Taslaktan çıkartılmalıdır

TASLAK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (10/7) Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sigorta sunanlara ödenecek hizmet bedeli primle bağlantılı olamaz.
SAİK TALEBİ: Söz konusu hüküm, “Yetkili kuruluşlarca, mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sigorta sunanlara herhangi bir şekilde ücret ödenemez, bu kişilere menfaat sağlanamaz.” şeklinde değiştirilmelidir

TOBB SAİK YÖNETİMİ TARAFINDAN YÖNETMELİĞE EKLENMESİ İÇİN TALEP EDİLEN İLAVE MADDELER

İLAVE TALEP 1: Taslağa “Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında sunulacak sigorta ürünleri için uygulamaya geçilmeden bir ay önce yetkili kuruluş tarafından Kuruma bilgi verilir. Söz konusu uygulamalar Kurumun internet sayfasında ilanından sonra yürürlüğe konulur. Yetkili kuruluş tarafından uygulamanın sona erdirilmesi halinde, uygulama kaldırılmadan üç gün önce Kuruma bilgi verilir. Her bir internet sayfası, mobil uygulama ya da diğer uzaktan iletişim araçları üzerinden yapılacak faaliyet için Kuruma ayrı ayrı bildirimde bulunulur.” şeklinde hüküm ilave edilmelidir.

İLAVE TALEP 2: Taslağa, “Sigorta aracısının prim tahsilatında 3DSecure vb. uygulamaları kullanmayı talep etmesi durumunda sigorta şirketi gerekli teknik altyapıyı sağlamak zorundadır. Aksi takdirde, kart sahibinin rızası olmaksızın tahsil edilen ve müracaat üzerine kart sahibine iade edilen prim, sigorta şirketi tarafından ilgili sigorta aracısından tahsil edilemez.” şeklinde hüküm ilave edilmelidir.

İLAVE TALEP 3: Taslağa “Sigorta şirketinin ve emeklilik şirketinin aynı ürün için mesafeli akdedilen sigorta sözleşmesi primleri ile diğer satış kanallarından yaptığı sigorta sözleşmesi primleri arasında fiyat farkı olamaz. Yetkili kuruluşlar mesafeli akdedilen sözleşmelerde prim iadesi yapamaz, promosyon veremez.” şeklinde hüküm ilave edilmelidir.

İLAVE TALEP 4: Taslağa, “Sigorta şirketleri ve emeklilik şirketleri sistemlerine erişim sağlayan kullanıcıların şahsen ve aynı anda tek bir elektronik cihaz üzerinden işlem yapmalarını sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alır.” şeklinde hüküm ilave edilmelidir.

İLAVE TALEP 5: Taslağa “Sigorta şirketleri ile emeklilik şirketleri, doğrudan akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 113’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca acentelere ödenecek ücrete ilişkin, acentelerine bilgilendirmede bulunur.” şeklinde hüküm ilave edilmelidir.

 

 

Yönetmelik maddeleri dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Şakir Ercan GÜL e aşağıdaki sektörel sorunlarımızla ilgili taleplerimizde iletilmiştir

 

SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ TALEP VE ÖNERİLERİ

 

 1. Trafik Sigortası
 • Asgari komisyon oranlarının artırılması (Yönetmelik)
 • Devir zeyli uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması (Yönetmelik)
 • Tek fiyat uygulamasına geçilmesi veya sigorta acentelerine tüm sigorta şirketlerinden trafik poliçesi satış imkanı verilmesi (Yönetmelik)
 • Trafik sigortası olmayan araç sahiplerine uyarı yazısı iletilmesi (İdari İşlem)
 • Araç ruhsatlarında marka kodunun yer alması (İdari İşlem)
 • 50 cc motorlu bisikletlerin trafik sigortası kapsamına alınması (Yönetmelik)
 • Doğrudan tazmin sistemi uygulamasına geçişin ivedilikle sağlanması (Kanun/Yönetmelik/İdari İşlem )

 

 1. Zorunlu Sigortalar
 • Zorunlu sigortalarda tahsilatın kredi kartı ile yapılması durumunda ve ilgili acente tarafından talep edilmesi halinde 3D Secure Güvenlik Sistemi kullanımının sağlanması (Yönetmelik)
 • Şehir içi ya da şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların (ticari taksi dahil) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edilmesi (Yönetmelik)
 • Çöp ve emlak vergisi işlemlerinde DASK poliçe kontrolü yapılması (Yönetmelik)

 

 1. Sigorta Aracıları Arasındaki Haksız Rekabet ve Uygulamalar
 • Sigorta primi üzerinden risturn ve iskonto yapılmasının ve sigorta poliçesinin promosyon unsuru olarak kullanımının yasaklanması (Kanun/Yönetmelik)
 • Sigorta brokerlerinin tüm branşlarda ücret ve komisyonlarını sigorta ettirenden alması (İdari İşlem)
 • Sigorta brokerlerinin teşkilat yapılarının düzenlenmesi ve brokerlerin denetlenebilmesi için SAİK bünyesinde örgütlenmeleri (Kanun)
 • Zirai ve ticari kredilerde de sigortalılara cayma hakkı tanınması (Yönetmelik)
 • Bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşlarının kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının engellenmesi amacıyla acentenin tanzim ettiği muadil poliçenin kabul görmesi (Yönetmelik – Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği ile bireysel işlemler için söz konusu düzenleme yapılmıştır.)

 

 1. Yetkisiz Kişilerin Sigortacılık Faaliyetlerinin Engellenmesi
 • Sigorta aracılarının ekran açmak suretiyle yetkisiz kişilere poliçe satışı yapmalarının engellenmesini teminen, sigorta şirketlerine de sorumluluk verilmesi (Kanun/Yönetmelik)
 • Sigorta şirketi ekranlarına e-devlet uygulaması ile girişin zorunlu olması (İdari İşlem)
 • Sigorta şirketi, acente ve brokerlerin yetkisiz kişilerin internet sayfaları ile mobil uygulamalarına link vermesinin engellenmesi (Yönetmelik)

 

 1. Bilgilendirme Yükümlülüğü
 • Bilgilendirme yükümlülüğünün süre bakımından sınırlandırılması (Yönetmelik)
 • Bilgilendirmenin dijital ortamda yapılabilmesi (Yönetmelik)

 

 1. Sigorta Acentelerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatından muaf tutulması (Kanun)

 

 1. Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımının KDV’den Muaf Tutulması ve Söz Konusu İşlemlerde Komisyon Gider Belgesi Düzenlenmesi (Tebliğ/İdari İşlem)

 

 1. SBM Yönetim Komitesinde acentelerin temsilinin sağlanması (Yönetmelik)

 

 1. İl Taşıma kapasitesine göre acente merkezi ve şube açılışına izin verilmesi (Kanun)