Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi 1. Aylık Olağan Toplantısını 13 Aralık 2022 tarihinde İTO Merkez binasında gerçekleştirmiştir.

Romanya Şanlıurfa Fahri Konsolosu ve TEKSADER derneği yönetim kurulu üyelerinin Meslek Komitesine hayırlı olsun ziyareti sonrası, Türk Telekom yetkilileri ile görüşme yapılmış olup, acentelere statik ip ve telefon görüşmeleri için paket çalışması için girişim başlatılmıştır.

 

 

Toplantıda rutin gündem maddeleri dışındaki önemli başlıkları da aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

1) Sigorta poliçelerinde risturn, iskonto ve promosyon ve benzeri uygulamaların kaldırılması
2) Trafik sigortası yapılmış olan motorlu aracın satışı halinde devir zeyli uygulaması
3) Bilirkişi listelerinin oluşturulması
4) Mevzuat gereği Avukatlık Kanunu Madde 35 fıkra 3’te düzenlenen ve Türk Ticaret Kanunu 332. maddede öngörülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurması zorunluluğundaki limitlerin arttırılması
5)Hayat dışı sigortalarda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirimi zorunlu olan poliçe prim tutarının 250.000 TL’ye çıkarılması
6) SEDDK, SAİK, TSB ve İTO Meslek Komitesi ortak toplantı düzenlenmesi
7)16 Kasım 2022 Çarşamba günü SEDDK tarafından yapılan “Trafik Sigortalarına ilişkin Yeni Yol haritası” konusunun değerlendirilmesi
8) DASK teminat artışı konusunun değerlendirilmesi

İTO Sigortacılık Meslek Komitesi Yönetimine mesleğimiz adına yaptıkları çalışmalar için ekibimiz adına teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi