Konu : Önemli Duyuru Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Mesaj:

Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, “…Sigorta şirketleri, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz.“ hükmünü amirdir.

Diğer yandan bazı sigorta şirketlerinin anılan hüküm hilafına Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) yapmaktan kaçınmak amacıyla, trafik sigortası poliçesi yanı sıra başka teminatların da alınmasını zorunlu tuttukları veya kredi kartı ile tahsilatı kabul etmedikleri ya da poliçe tanzimi esnasında ekran hatası vererek poliçeyi düzenlemedikleri görülmektedir.

Bu çerçevede, konuya ilişkin İcra Komitemizce Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli başvuruların yapılabilmesini teminen, söz konusu uygulamalar ile bu uygulamaları yapan sigorta şirketlerini sigortacilik@tobb.org.tr adresine bildirebilirsiniz.

Önemle Duyurulur,

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

 

Konu ile ilgili olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından 25.07.2022 tarihinde yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinde Kullanılacak Ödeme Sistemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2022/10) na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2022-10-sektor-duyurusu