Değerli Meslektaşlarımız,

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) 16 Kasım 2022 tarihinde düzenlemiş olduğu ve TSB Başkanı Atilla Benli, TSB Hayat Dışı Yönetim Komitesi Başkanı Uğur Gülen, Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Üyeler Arif Aytekin, Ceyhan Hancıoğlu, Ethem Baturalp Pamukçu, Mehmet Şencan, Rıfat Vefa Murteza, Yavuz Ölken, Fikret Utku Özdemir yerine Milli RE Genel Müdür Yardımcısı Şule Soylu ile SAİK Başkanı Levent Korkut , SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem ile Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım katılımı ile gerçekleşen basın toplantısında konuşma yapan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu zorunlu trafik sigortası için kısa ve orta vadede uygulanacak yeni yol haritasını açıklamıştı.

Trafik sigortasının sürdürülebilir bir branş haline gelmesinde 3 kritik başlık olduğunu ve bu başlıkların en önemlisinin maliyet yönetimi olduğunun belirten Eroğlu, Yol haritasında bu başlığın yanı sıra sürücü davranışlarının yönetimi ve tarife yönetiminin büyük önem arz ettiğini belirtmişti. Nihai amacın serbest tarifeye geçmek olduğunu ifade eden Eroğlu, serbest tarifede iyi-kötü sürücü farkındalığı ciddi şekilde arttığını belirtmişti. Bu amaca ulaşmak adına kısa vadede mevcut 7 adımlı basamak sisteminden dinamik basamak yönetimi sistemine geçileceğini belirtmişti.

Eroğlu’nun belirtmiş olduğu tarife sistemi 04.04.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile gerçekleşmiş olup, 15.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mevcut basamak sisteminin yetersizliği nedeni ile İlgili yönetmelikte, Çok riskli sürücüler ve çok iyi sürücüler adı altında yeni basamaklar ilave edilmiş, 7. basamakta bulunan ve 5 yıl kaza yapmayanları ödüllendirmek adına çok iyi sürücü diye adlandırılarak 8’inci basamak yapısı dahil edilmiştir, Aynı şekilde çok riskli basamak olarak adlandırılan ve kamuoyunda “trafik canavarı” olarak bilinen sürücüler içinde 0’ıncı basamak oluşturulmuştur.

Poliçe yenilemelerinde 8’inci basamaktaki sürücüler için yüzde 50 oranında prim indirimi, 0’ıncı basamaktaki sürücülerin primlerine ise yüzde 200 sürprim uygulanacak. Bu şekilde iyi sürücünün daha düşük, riskli sürücünün daha yüksek primle sigortalandığı dinamik bir yapı tesis edilmiş oluyor. Bu uygulama çok riskli sürücüleri sistemde ayrıştırarak ciddi bir farkındalık oluşturacaktır. SEDDK tarafından, Yaklaşık 10 bin sürücünün girdiği çok riskli sürücü grubu için psiko-teknik değerlendirme, zorunlu eğitime tabi tutulma ve sürücü belgesine geçici süre ile el konulması gibi uygulamaların yapılması konusunda ilgili kurumlara öneride bulunulması düşünülmektedir.

İlgili Yönetmeliğe göre;

  • Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 250 TL’den az olamaz. Bu primin 200 TL’si acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir.
  • Hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yeni yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak %20’ye kadar indirim uygulaması getirilebiliyor.
  • 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık %4,75 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılan prim tutarları, 2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %2 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak değiştirilmiştir.
  • Ayrıca “prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak (4. basamak)” ibaresi “4. basamak” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Kurul, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkilidir.
  • 2023 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan 4. basamak azami primler, 1/5/2023 tarihinden itibaren Ek-2’de yer alan basamak uygulamasına esas baz prim olarak uygulanır. Birinci ve üçüncü fıkralarda 4. basamak primlerine yapılan atıflar baz prime yapılmış sayılır.
  • En az beş sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan işletenler için sigorta sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda müteakip sigorta sözleşmesinde 8. basamak uygulanır. 1. basamakta bulunan işletenler için sigorta süresi içinde üç ve daha fazla trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödemesi yapılması halinde müteakip sigorta sözleşmesinde 0. basamak uygulanır.
  • 1/5/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine %5 eklenerek uygulanır.

Ek-2-Hasarsızlık Sebebiyle Prim İndirimi ve Hasar Sebebiyle Prim Artırım Oranları Tablosu

Basamak No İndirim (%) Artırım (%)
8 50
7 40
6 20
5 5
4 10
3 45
2 90
1 135
0 200

 

Ek-3/B: Yakıt Cinsine Göre Uygulanacak İndirim Oranı Tablosu

Yakıt Cinsi İndirim (%)
%100 Elektrikli

 

10

 

Benzin, Dizel, LPG ve diğerleri

 

Şeklindedir.

İlgili yönetmeliğe link ile ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi