SAİK Aylık olağan toplantılarından Beşincisini 04.01.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.

Değerli Meslektaşlar;

Aldığımız bilgilere göre, SAİK (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) 2019 yılının ilk toplantısını 4 Ocak tarihinde Ankara’da tam katılım ile gerçekleştirmiş. Toplantı göreve başladığından bu yana geçen sürede Komitenin beşinci toplantısı olmuştur. Toplantıda görüşülen konulara dair edindiğimiz bilgileri sizlere de iletmek istedik.

-İcra Komitesinin daveti üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu Daire Başkan Yardımcısı Sayın Tuğba Yiğit Yılmaz ve Avukat Yasemin Örs’ de toplantıya katılmışlardır. Katılımcılar, yeni uygulanmaya başlanılan ve Acenteleri de yakından ilgilendiren KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) hususunda bilgiler aktarmışlardır. Komitenin talebi ile katılımcılar, Kanunun biz Acenteleri yakından ilgilendiren kısımları hakkında bir çalışmayı yakın zamanda hazırlayacak ve tamamlanan çalışma tüm Acentelere yazılı olarak iletilecektir.

-Komiteye gelen şikayetler doğrultusunda TOBB müfettişlerinin hazırladığı raporlar dikkatle incelenmiştir. İnceleme sonrası alınan karar ile, müfettiş raporları doğrultusunda; Acente olmadıkları halde sigortacılık faaliyetlerinde bulunan iki işletme hakkında usulsüz ve kanuna aykırı çalıştıkları için Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Yine gelen şikayetler doğrultusunda, gelen müfettiş raporları doğrultusunda sekiz Acenteye disiplin cezası verilmiştir.

-Önceki toplantılarda alınan karar ile Sektör Meclisi Üyelerinden oluşturulan altı ayrı SAİK Çalışma komisyonu kurulmuş ve Komisyon Üyeleri de belirlenmişti. Bu komisyonlar, Mevzuat Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Mesleki Sorunların tespiti ve Çözüm Önerileri Geliştirme Komisyonu, Sigorta Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejileri Komisyonu, Sigorta Pazarının Büyütülmesi Komisyonu ve Zorunlu Poliçelerdeki sorunlar ve Zorunlu Poliçe Alanlarının Geliştirilmesi Komisyonları dır. Bu Komisyonlarda görev alacak Meclis üyelerinin bilgileri TOBB tarafından yakın zamanda tüm Acentelere yazılı olarak bildirilecektir.

-Komite tarafından alınan karar ile kurulan Çalışma Komisyonları dışında, İcra Komitesinin yedi yedek üyesine, Komiteye destek amacıyla ülkemizin yedi ayrı bölgesinin ayrı ayrı sorumluluğu verilmiştir. Görev verilen yedek üyeler ve sorumlu oldukları bölgeler TOBB tarafından en kısa sürede Acentelere yazılı olarak bildirilecektir.

-Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında yapılacak olan Türkiye Ekonomi Şurasında, tüm meslek ve sektör temsilcileri, mesleklerine dair en önemli beş maddenin sunumunu yapacaklardır. Beş maddenin neler olacağı konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

-İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu,Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Bülent Aksu, TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlarından ayrı ayrı randevu alınarak görüşülecek, Acentelerin sorunları adına çözümler konusunda destekleri istenecektir.

-Bilgilendirme Yönetmeliği konusunda ki çok uzun süreli ve sınırsız Acente sorumluluğuna dair, sorumluluk süresinin mümkün olabilirse on beş gün ile, olamazsa en fazla üç ay ile sınırlı olması için Komite tarafından çalışma başlatılmış olup, çalışma sonuçları sonrasında Kamu yöneticileri ile görüşmeler yapılacaktır.

-Trafik Sigortalarında Acente komisyonlarında artış yapılması konusu Nisan ayı sonrasına kaldığı için, o tarihe kadar ki kayıplarımızı önlemek adına tek tek Sigorta Şirketleri nezdinde girişim ve görüşmeler yapılması, Şirket bazında artı komisyonlar verilmesinin sağlanması için çalışmalar yapılması kararı alınmıştır.

-İlgili yönetmelik doğrultusunda aynı İlden olmak şartı ile en fazla beş Acente ile sınırlı olan “İş paylaşımı” konusunda, yapılan yanlış uygulamalara dair tüm Acentelere detaylı bilgi paylaşımı yapılmasına karar verilmiştir.

Bilginize sunuyoruz…

Saygılarımızla
ACENTELERİN SESİ EKİBİ