SAİK aylık olağan toplantılarından ikincisini 30.10.2018 tarihinde gerçekleştirdi.

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi aylık olağan toplantılarından ikincisini 30.10.2018 tarihinde, Yönetim kurulu üyelerinin eksiksiz katılımı ile gerçekleştirmiştir. SAİK seçim beyannamelerinde de bulunan, sigorta sektörü ve sigorta acentelerinin geleceği için önemli kararlara imzaların atıldığı toplantıda,

“1 – Başkent Üniversitesi Sigortacılık Bölümü Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu ile yapılan görüşmede sigorta acentelerinin Gelişimi ve Kurumsallaştırılması adına segmentasyon çalışmaları başlatılmıştır.

2 – Sigorta Acentelerinin yaşadıkları mesleki sorunlar ile ilgili Hukuki Danışma Hattı olan 444 95 59 nolu telefonun aktif edilerek, acentelerin hukuki destek ihtiyaçlarını temin etmek amacı ile faaliyete geçirilmesine karar alınmıştır.

3 – SAİK olarak acenteler ile daha etkin ve hızlı iletişim sağlamak adına Facebook, Tweeter, Instagram, Linkedin v.b. sosyal medya hesaplarının oluşturulmasına karar alınmıştır.

4 – Gündem de bulunan 65 madde görüşülerek karara bağlanıştır.

5 – Rekabet Kurulundan Uzman yardımcısı Damla YAZ, SAİK toplantısına davet edilmiş olup, FATURAMATİK, TUVTURK, TURKCELL önlerinde bulunan kabinler ile benzeri yapılar hakkında belirleme ve düzenlemelerin
yapılması hususunda görüş paylaşılmıştır.

6 – Sigorta Sektöründe Lise Mezunu olup, belirli bir süre sigorta acenteliğinde ortak olarak faaliyet gösterenlere bir defaya mahsus olmak üzere kendi acenteliklerin de müdür olabilmeleri konusunda adım atılması konusunda araştırma çalışması başlatılmasına karar alınmıştır.

7 – Tüzel Kişi Sigorta Acenteliklerin de Müdür dışında Teknik Personel çalıştırılma zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

8 – Levhaya kayıtlı meslek mensuplarından her bölgeden yaşı en küçük olanlardan genç acenteler grubu oluşturularak, gelişen dünyadaki değişen teknoloji ve bakış açıların yeni kuşakların görüşleri ile zenginleştirilerek vizyon sahibi meslektaşların görüşlerinin değerlendirilmesine karar alınmıştır.

9 – Levhaya kayıtlı meslek mensuplarından her bölgeden yaşı en büyük olanlardan deneyimli acenteler grubu oluşturularak, gelişen ve değişen yaşam koşullarında deneyimlerin genç jenerasyonlarda etkin ve pratik kullanımlarına imkan sağlayacak bilgi modülleri oluşturulması çalışmalarına başlanmasına karar alınmıştır.

10 – Acentelerin Bilgilendirme Formu ile ilgili yükümlülük ve sorumluluklarının kabul edilebilir bir süre ile sınırlandırılması konusunda çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

11 – SAİK Yedek üyelerinin, Asil üyelere entegre edilerek, Türkiye’nin Yedi bölgesinde bölge delegeleri desteği ile acentelerin sorun ve görüşlerini değerlendirmek üzere çalışma organizasyonu sağlanmasına karar alınmıştır.

12 – Kara yolları Zorunlu Mali Sorumluluk (TRAFİK) Poliçelerinde Havuza tabi araçlara ait poliçelerde asgari komisyon oranının % 13, havuz dışı araçlara ait poliçelerde ise asgari komisyon oranının % 17 olması hususunda çalışmalar başlatılmıştır.

13 – SAİK tarafından belirlenecek olan her ayın belirli bir gününde Ankara ve İstanbul TOBB binalarında ACENTE KABUL GÜNÜ düzenlenerek sorunu olan acentelerin dertlerini periyodik olarak  SAİK üyelerine direkt olarak aktarma imkanı sağlanacaktır.

14 – SAİK tarafından atama usulü ile belirlenen aşağıda isimleri yazılı 6 komisyon grubu oluşturulmuştur, Sektör Meclisi bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının aktif olarak çalışması kararı alınmıştır.
a – Eğitim Komisyonu
b – Mevzuat Komisyonu
c – Mesleki Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri Geliştirme komisyonu
d – Sigorta Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi Komisyonu
e – Sigorta Pazarının Büyütülmesi Komisyonu
f – Zorunlu Poliçelerdeki Sorunlar ve Zorunlu Poliçe Alanlarının Geliştirilmesi Komisyonu
15 – Kara yolları Zorunlu Mali Sorumluluk (TRAFİK) Poliçelerinin iptali sonrası, mevcut uygulanan asgari işlem ücretinin günümüz koşullarına uygun bir bedele arttırılarak iyileştirilmesine, ayrıca iptal nedeni ile oluşan Acente Komisyonlarının iadelerinin ortadan kaldırılması konusunda çalışmalar başlatılmasına karar alınmıştır.

16 – Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) den gelen istimal konusunun sistemde müdahale edilememesi ile ilgili SBM bünyesinde çalışma yapılmasına karar alınmıştır.

17 – Aralık ilk haftasında SAİK İl Delegeleri, İl Odaları Sigortacılık Meslek Komitesi Üyeleri ve İl Odaları Sigortacılık Müdürlüğü nün katılımları ile gerçekleştirilecek geniş katılımlı İstişare Çalıştayı düzenlenmesine karar alınmıştır.

18 – Yangın Sigortaları konusunda Riskli İşler Havuzu oluşturulması ile ilgili Hazine Müsteşarlığı nezdinde çalışmalara başlanmıştır.

19 – Acenteler arası iş paylaşımlarında komisyon ödemelerinin Komisyon Gider Belgesi düzenlenerek belgelenmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek uygunluklarının sağlanması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.”

maddeleri üzerine görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği duyumunu almış bulunuyoruz.
Bilgilerinize Sunarız,

Saygılarımızla.
Acentelerin Sesi Ekibi