Değerli Meslektaşlar,

Acentelerin Sesi Ekibi olarak aylık rutin toplantımızı Şubat ayında farklı olarak hem bölgesel bazda hem de üyemiz olmayan Acenteler ile 11 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdik. Küçükçekmece İlçesinde gerçekleştirdiğimiz toplantımıza Bakırköy, Avcılar, Bahçelievler, Beylidüzü, Esenyurt, Bağcılar, Zeytinburnu ve diğer ilçelerden yüz on meslektaşımız katıldı.

Toplantımıza SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut, SAİK Üyesi Sayın Özgür Yılmaz, SAİK Yedek Üyesi Sayın Cem Cihan, Sektör Meclisi Üyeleri ve İstanbul İl delegelerinden bazıları da katılmışlardır. Bu toplantı SAİK Yöneticilerinin katıldığı ilk İlçe bazlı toplantı olmuştur.

Bölgesel ve genişletilmiş olarak yapılan aylık toplantı, SAİK Çalışmalarına destek amaçlı oluşturulmuş Acentelerin Sesi destek ekiplerinden olan ve Sektör Meclisi Üyesi Yaşar Özen koordinatörlüğünde ki 1. Nolu Destek Ekibi tarafından organize edilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Acentelerin Sesi ekiplerinden 1. Nolu Destek Ekibi Lideri Sayın Yaşar Özen, Acentelerin Sesi platformunun kuruluş ve işleyişine dair temel bilgiler iletmiş ve mesleğimizin gelişimi, sorunlarının çözümleri ve SAİK çalışmalarına destek için katılan Acentelerden destek ve güç birliklerini istemiştir.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye davet edilen SAİK Üyesi Sayın Özgür Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar, sorunlarının çözümleri adına geliştirdikleri projeler ve toplantı yapılan kurumlarla ilgili detaylı bilgi aktarmışlardır. Sayın Yılmaz göreve başladıktan bugüne kadar geçen yüz kırk günde elli dört ayrı toplantı ve görüşme yaptıklarını, bunun da neredeyse iki buçuk günde bir toplantıya denk geldiğini iletti. Bu yoğunluktan şikayetçi olmadıklarını dile getiren Sayın Özgür Yılmaz, birçok konuda çözümlerin kısa ve orta vadede gerçekleşeceği müjdesini de vermiş ama bundan sonrası adına tüm Acentelerin desteğinin önemli olduğunu söylemiştir.

SAİK Çalışma ve kararlarına yönelik zaman zaman farklı ortamlarda yapılan yanlış yorumlara itibar edilmemesini söyleyen Yılmaz, kendilerinin de Acente olduğunu ve Acente aleyhine hiç bir karara imza atmayacaklarını net bir şekilde ifade etmiştir.

Sayın Özgür Yılmaz’dan sonra kürsüye davet edilen SAİK Başkanı ve Acentelerin Sesi Lideri Sayın Levent Korkut konuşmasında yaptıkları çalışmalar adına önemli bilgiler aktarmışlardır.

Sayın Korkut; 2019 Yılının SAİK tarafından yetkisiz kişi ve kurumlara ekran, şifre dağıtanlar, muayene istasyonları önünde sigorta kabinleri açanlar, ödeme merkezlerinde sigorta poliçesi satışına aracılık eden başta bazı Brokerler olmak üzere tüm yapılarla mücadele yılı olacağını ve hiçbir kurum, kişiden korkmadan bu yapıların çalışmalarının engelleneceğini önemle belirtmiştir.

Sayın Korkut, SAİK Yönetiminin tam bir fikir birliği ve kenetlenme ile Acentelerin sorunlarının çözümleri için kararlı ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını, bu çalışmaların olumlu sonuçlarının da bu yıl içinde alınacağını söylemiştir.

SAİK Başkanının konuşmasının ardından toplantıya katılan Acenteler söz alarak sorunlar ve çözümleri adına katkı, öneri ve görüşlerini anlatmışlardır. Katılımcılar yeni SAİK Yöneticilerinin yoğun çalışmalarının mesleki anlamda umut verici olduğunu belirterek desteğe hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

Toplantıya katılan Acentelere bitimde SAİK tarafından yaptırılan “ SİGORTA ACENTEN ANINDA YANINDA “ sloganlı afişler dağıtılmış ve toplantı sonrası bu afişler ellerde olmak üzere birlikte fotoğraf çekilerek bölgesel ve genişletilmiş olarak düzenlenen Şubat ayı Acentelerin Sesi Ekip toplantısı sona ermiştir.

Toplantıya katılan başta Sayın Levent Korkut olmak üzere SAİK Asil ve yedek üyelerine, Sektör Meclisi Üyelerine, İstanbul İl Delegelerine ve haftanın ilk günü olmasına rağmen yoğun katılım gösterip mesleğine sahip çıkan tüm Acentelere, toplantıyı organize eden 1. Nolu Destek Ekibine ekibimiz ve mesleğimiz adına teşekkür ediyoruz.

Bilginize sunuyoruz…

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ