SAİK tarafından 01/03/2019 tarihinde yapılan Meclis üyelerinden oluşan 6 adet komisyonla ilgili duyuru

Sayın Sigorta Acentesi,  

Sigorta Acenteliği mesleğinin geliştirilerek daha etkin, sistematik ve verimli biçimde icra edilebilmesini teminen;

  • Eğitim,
  • Mevzuat,
  • Mesleki Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri Geliştirme,
  • Sigorta Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi,
  • Sigorta Pazarının Büyütülmesi,
  • Zorunlu Poliçelerdeki Sorunlar ve Zorunlu Poliçe Alanlarının Geliştirilmesi,


Komisyonları kurulmuş ve söz konusu Komisyonlarda çalışma yapmak üzere aşağıdaki listede belirtilen Sektör Meclisi Üyeleri görevlendirilmiştir.    

Bu kapsamda, komisyonların konularına ilişkin görüş öneri ve taleplerinizi ilgili Komisyona iletilmek üzere, sigortacilik@tobb.org.tr adresli e-posta hesabına ya da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA adresine bildirebilirsiniz.  

Önemle duyurulur,  

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi    EĞİTİM KOMİSYONU  

SIRA NO – AD/SOYAD – GÖREVİ

1 – Hasan Alper ÇALIK – Başkan

2 – İbrahim DÜZENLİ – Üye

3 – Lokman KOZAN – Üye 

4 – Şermin METİN – Üye

MEVZUAT KOMİSYONU  

SIRA NO – AD/SOYAD – GÖREVİ

1 – Ali KONGU – Başkan

2 – Azmi KARAKOYUNLU – Üye

3 – Cemal TÜRENGÜL – Üye 

4 – Yaşar ÖZEN – Üye

   
MESLEKİ SORUNLARIN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRME KOMİSYONU  

SIRA NO – AD/SOYAD – GÖREVİ

1 – Mehmet Lütfü TUNGA – Başkan

2 – Fatih ERİŞEN – Üye

3 – Mehmet ERSOYLU – Üye 

4 – Muzaffer KESİM – Üye

SİGORTA BİLİNÇLENDİRME VE TANITIM STRATEJİSİ KOMİSYONU  

SIRA NO – AD/SOYAD – GÖREVİ

1 – Selahattin ÖZMAN – Başkan

2 – Fırat ASLAN – Üye

3 – Alaattin Paşa KABA – Üye 

4 – Umut Gürel POLATOĞLU – Üye

SİGORTA PAZARININ BÜYÜTÜLMESİ KOMİSYONU  

SIRA NO – AD/SOYAD – GÖREVİ

1 – Arda TURCAN – Başkan

2 – İsmail KILAVUZOĞLU – Üye

3 – Mehmet ASLAN – Üye 

4 – Ramazan ÇAKAR – Üye

   
ZORUNLU POLİÇELERDEKİ SORUNLAR VE ZORUNLU POLİÇE ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ KOMİSYONU  

SIRA NO – AD/SOYAD – GÖREVİ

1 – Mücahit ŞAHİN – Başkan

2 – Hayrettin GEGEZ – Üye

3 – Nilüfer ÇEKİÇ – Üye 

4 – Oktay SAYIN – Üye