SAİK Aylık olağan toplantılarından dördüncüsünü 07.12.2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirdi.

Değerli Meslektaşlarımız,

Aldığımız bilgilere göre SAİK (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) Aralık ayı toplantısını bu kez Antalya’da gerçekleştirmiştir. Toplantı ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) ev sahipliğinde yapılmıştır. İcra Komitesi Üyeleri önceki toplantılarda görüşülen konular, alınan kararlar ve yapılan kurum ziyaret ve çalışmaları konusunda ki değerlendirmelerden sonra, mesleki konular ile ilgili sorunlar ve çözümleri üzerine plan ve programlarını yapmışlardır.

SAİK Yönetim Kurulu toplantısına dair notlar ve alınan kararların bir kısmı,

–  2018 yılında 12000 TL olan Levha Kayıt Giriş Aidatının, 2019 yılında 20.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

–  Levhaya kayıtlı olan acenteler tarafından düzenli olarak ödenen 85 TL Yıllık Aidatların, mevcut acentelere yük getirmemek için 2019 yılında da 85 TL olarak alınmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

–  Acente Faaliyet Plakalarındaki yeni düzenleme sonrası, acente ofislerinde asılması zorunlu olması sebebi ile acentelere ulaştırılmasına, böylelikle levhaya kayıtlı acentelerde bulunan Levhalar ile levha kaydı bulunmayan usulsüz acentelere fırsat verilmemesine karar verilmiştir.

–  Şubeleşmenin Zapturapt altına alınarak usule uymayan şube organizasyonlarının önüne geçmek amacı ile çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.

–  SAİK  7 yedek üyesinin Türkiye’ nin yedi bölgesinden sorumlu olarak belirlenip Türkiye’de ki tüm acentelere duyurulmasına, böylelikle bölgelerde bulunan acentelerin kendileri ile temasa geçmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir.

–   Sektör Meclisinde Çalışma Komisyonlarına belirlenen kişilerin Türkiye genelindeki tüm acentelere duyurulmasına karar verilmiştir.

–   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında olup acenteleri ilgilendiren kısımların netleştirilerek acentelere duyurulmasına karar verilmiştir.

–   Kredi kartı ile poliçe ödemelerinde seçimli olarak 3D şifrelemeye geçilmesine, böylelikle kredi kartı ile poliçe ödeme sahtekarlıklarının önüne geçilmesine karar verilmiştir.

–   SAİK Toplantı ve Çalışmaları ile ilgili olarak Sosyal Medya hesaplarının kurulup, SAİK olarak yapılan icraatlar dan tüm acentelerin bilgilenmesi çalışmalarının sonuna gelinmiştir.

–   Yetkisiz acentelik yapan iki kişinin savcılığa sevk edilmesine karar verilmiştir.

–   Bazı odaların tetkik usül ve esasları hakkındaki yetkilerini bilmemesinden dolayı yapılan şikayetlerde acentelere gerçekleştirilecek ilk denetleme ve tetkiklerin bölge Ticaret ve Sanayi odaları tarafından gerçekleştirileceğinin şekil ve esasları yetkili odalara bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

–   Türkiye deki en genç acenteler ile en deneyimli acentelerin listesi hazırlanmış olup, bu kişilerden danışma kurulu olarak isimler belirlenmiştir.

 

Bu kararları çok değerli ve önemli buluyor İcra Komitesi üyelerine teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz…

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ