Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent KORKUT, SAİK toplantısı sonrası KANAL3 ”Sigorta Gündemi” programında konuştu.

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent KORKUT, SAİK toplantısı sonrası KANAL3 ”Sigorta Gündemi” programında konuştu.

SAİK’ de Meşakkatli seçim maratonu nihayet sonlandı.

20 Eylül 2018 Perşembe günü SAİK ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Usül gereği bu toplantının ilk gündem maddesinde Başkan ve Başkan yardımcılığı seçimi gerçekleştirildi.

Başkanlığa, Levent Korkut
Başkan yardımcılığına Süleyman Özer
Oy BİRLİĞİ ile seçildi.

Sonuç itibarı ile önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak olan SAİK yapılanması aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Levent Korkut Başkan
Süleyman Özer Başkan Vekili
Ayhan Gençal Üye
M.Özgür Yılmaz Üye
Necmi Bulut Üye
Osman İnandıoğlu Üye
Yener Koçer Üye

Yeni seçilen SAİK yönetimi ilk ziyaretini TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne yapmış olup, Sigortacılık Genel Müdürü Sayın Murat Kayacı ve Hazine yetkilileriyle aşağıda konu başlıkları belirtilen hususların çözümü, izlenecek yol ve yöntem konuları İle Sigorta sektörümüz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

-Trafik sigortaları Havuz komisyon oranı ile taban komisyonlar
-İptal edilen Trafik sigorta komisyonları
-Haksız rekabet ve promosyon indirimleri konusu
-İnternet üzerinden satışlardaki denetimsizlik
-Vakıflar,Turkcell,Fatura ödeme noktalarındaki satışlardan duyulan rahatsızlık ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek olası tehlikeleri
-Yangın sigortalarında Riskli işler havuzu kurulması
-Şirketlerin farklı satış kanallarına farklı fiyat uygulamaları
-Bilgilendirme Yönetmeliğindeki sorumlulukların belli bir süre İle sınırlandırılması
-Asgari son beş yıldır levhaya kayıtlı münhasıran acente olan Lise mezunlarına bir defaya mahsus müdür olma yetkisi verilmesi
-Tüzel kişi acentelerde Teknik personel çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması
-işyeri açma ve çalışma ruhsatı zorunluluğunun kaldırılabilmesi
-Acenteler arası iş paylaşımı ve Komisyon gider belgesi düzenlenebilmesi
-SAİK in sadece Acenteleri değil tüm Sigorta satış kanalları kapsayacak şekilde düzenleme yapılması

Daha sonra TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Mete Güler bey makamında ziyaret edilmiş Sigorta Sektörü ve özellikle Fatura tahsil ofisleri ve diğer fiziki şartları gereği haksız rekabet oluşturan Altarnatif satış kanallarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunulmuştur.

21 Eylül 2018 Cuma günü TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Sayın Dr.Ahmet Genç beye, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi dolayısıyla hayırlı olsun ziyareti yapılmış olup,özellikle Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik konjüktür nedeniyle Teminat mektuplarında maliyetlerin ciddi arttığını ve biz Acentelerin bu konuda ciddi sıkıntı yaşayacağımızı Ziraat bankasında maliyetin düşürülebilmesinin biz acentelere katkı sağlayacağını ve Ziraat sigortanın satış kanalı olarak biz Acentelere açılması ve ayrıca,her hangi bir ayrıcalık ve prosedüre gerek duymadan isteyen acentenin internet üzerinden acente kaydı oluşturarak poliçe düzenleme yapabilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulmuş olup Sigortacılık Genel Müdürlüğü İle görüşülen konularda destekleri rica edilmiştir.

Önümüzdeki süreçte öngördüğümüz ve meslektaşlarımız tarafından

da bilinen ve bizlere aktarılacak konuların hayata geçirilebilmesi konusunda takipçi olacağımızı kamuoyu İle paylaşırım.

Sevgi ve Saygılarımla,

Levent Korkut
SAİK Başkanı