Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısının korunması ve geliştirilmesinde kritik öneme haiz olan sigortacılık sisteminin geliştirilmesi, toplumda sigorta bilincinin yaygınlaştırılması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Acenteler olarak, uzmanlığımız, kaliteli hizmet anlayışımız ve taraflarla doğru iletişim ile bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda, tüm meslektaşlarım tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Yaşamımızın her anında karşı karşıya kaldığımız risklerin sayısı ve çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Günümüzde etkin bir risk yönetimi için en güvenilir liman sigortadır.

Bugün dünya ekonomisine bakıldığında, ülkelerin gelişmişliklerin en önemli göstergelerinden birisinin sigorta sektörlerinin büyüklüğü olduğu dikkati çekmektedir.

Yarınlarımızı endişe duymadan karşılamamızı sağlayarak kilit bir rol üstlenen sigortacılık sektörü, ülkemiz ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına da kıymetli katkılar sağlamaktadır.

Türkiye, özel sektör merkezli büyüyen bir ekonomiye sahiptir.
Ülkemizde özel sektörün reel bir şekilde gelişebilmesi veya büyüyebilmesi için ülkemizdeki mali varlıkların ve ticari risklerin sigortalanması gerekmektedir.

Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün yükseldiği bu devirde etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır.

Bu çerçevede, TOBB ve İTO çatısı altında örgütlenen acenteler, Türkiye’deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar yapmaktadırlar.

Sigortanın tabana yayılması ve böylelikle ülkemizdeki sigortalılık oranının artmasında sigorta acentelerinin; risklerin belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında iletişimi sağlamakta büyük payı vardır.

Acentelerimizin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için her türlü desteği veriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, “sigorta acenteleri ve Sigorta Şirketleri çalışanları başta olmak üzere, tüm iş âleminin ve sektörde görev yapan tüm paydaş ve çalışanların 25 Eylül – 1 Ekim 2023 Sigorta Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Saygılarımla,

Özgür YILMAZ
İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkan Yardımcısı