Değerli Meslektaşlar

TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut, 30 Nisan 2020 tarihinde akşam saatlerinde üst düzey Kamu Yöneticileri ile yapılan önemli bir telekonferans toplantıya katılmışlardır. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan bu önemli toplantıda Sayın Korkut biz Sigorta Acenteleri adına aşağıdaki maddeleri iletmişlerdir.

 

 

– Pandemi sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde, Tüzel kişi sigorta acentelerinin mücbir sebep kapsamına alınması

KOVID-19 salgını biz sigorta acentelerini de olumsuz şekilde etkilemektedir. Pek çok iş yeri kapanmış, bir kısmı ise kısmen çalışmaktadır. Yeni iş üretim imkanı yok denecek kadar azalmıştır. 16.000 acentenin pek çoğu kapanma tehdidi ile karşı karşıyadır. Sigorta Acenteleri olarak Doğrudan 60-70.000 personel, Dolaylı olarak 200.000 insanın sorumluluğunu taşımaktayız.

Sağ olsun Hükümetimiz; GERÇEK KİŞİ-GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ 6782 adet sigorta Acentesini Mücbir sebep kapsamına almış, VERGİ ve SGK borcu ertelenmiştir. Aynı işi yapan 9255 adet TÜZEL KİŞİ-KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ acente ise mücbir sebep kapsamı dışında bırakılmıştır.

Talebimiz, TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİNİN DE mücbir sebep kapsamına alınmasıdır.

 

– ZORUNLU Trafik sigortası primlerinin tek fiyat olarak kamu tarafından belirlenmesi

Zorunlu ve yaptırılması mecburi olan Trafik sigortasında tavan ve taban (Havuz fiyatı) fiyat uygulaması olmasına rağmen benzer araç tiplerinde ve eşit haklara sahip araçların sigorta primlerinde, aynı sigorta şirketinde 1 hafta gibi çok kısa sürede bile ciddi fiyat farklılıkları yaşanmaktadır.  Yaşanan fiyat farklılıklarını taktir edersiniz ki sahada Sigorta şirketlerinin ön yüzü olan biz Acenteler sigortalılara izah edemiyoruz. Bu haksız ve ileride hasar anında TÜKETİCİNİN mağduriyetine ve hizmetin alamamasına neden olabilecek olup, Vatandaşın da sigortaya olan güvenini zedelemektedir. Bununla birlikte, farklı fiyat uygulamaları ayrıca illegal çalışan yetkisiz aracı sayısı artmış ve bu da ticarette HAKSIZ REKABET ve sosyal çatışmalara neden olmaktadır. Talebimiz tarife ve teminatları devlet tarafından belirlenen Zorunlu Trafik sigortası primlerinin HAKSIZ REKABETİN ve Ayrıca TÜKETİCİNİN menfaati açısından tek fiyat olarak kamu tarafından belirlenmesidir.

TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut; toplantıya katılamayan Sigorta Eksperi dostlarımızın taleplerini de Ticaret Bakanı ve TOBB Başkanına aynı toplantıda sözlü olarak iletmiş olup, talepleri aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 

– Sigorta Eksperlerinin Gümrüklü sahalara girişlerinin kolaylaştırılması

Sigorta eksperlerinin liman ve gümrüklü alanlara girişi esnasında çok sayıda evrak istenilmektedir. COVID-19 salgın döneminde tüm bu evrakları tamamlamak daha da zor hale gelmiştir. Bu durum hasar tespit sürecini, sigorta tazminatının ödenmesini, malın sevkiyat süresini geciktirmekte, hasar miktarını artırmaktadır. Bu çerçevede, gerekli hijyen önlemlerini alan sigorta eksperlerinin gümrüklü sahalara girişi konusunda kolaylık sağlanmalıdır.

 

– Ağır hasarlı araçların sigorta eksperi gözetiminde tamir edilmesi veya hurdaya çıkartılması

Taşıt ve sürüş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri, trafikteki araçların onarımının layıkıyla yapılmış olmasıdır. Diğer yandan, ağır hasar gören bazı araçlar herhangi bir denetime tabi olmadan, ticari kaygılarla layıkıyla onarılmamaktadır. Bu durum çevre ve insan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Talebimiz, sigortalı olsun ya da olmasın güvenlik ve emniyet parçaları hasarlı tüm araçların onarımının sigorta eksperi kontrolünde yapılması ve aracın hurdaya çıkarılıp çıkarılmayacağı hususunun sigorta eksperi tarafından belirlenmesidir.

 

 

Yapılan toplantıya Ülkemizdeki tüm İl Ticaret Odaları Başkanları ile seksen bir farklı Sektör Meclisinin Başkanları da katılmışlardır. Böylece İcra Komitemiz Başkanı Sayın Levent Korkut, Ticaret Bakanı ve TOBB Yönetimi dışında tabir yerindeyse Ülkemizin tüm Ticari Temsilcilerine de sesimizi ve taleplerimizi duyurmuştur.

Yaşanılan salgın sürecinin biz Acenteler açısından olası olumsuzluklarına önlemler ve Sigorta Acentelerinin de açıklanan tüm Kamu desteklerinden faydalanması, sorunlarımıza çözümler adına yetkili tüm kurum ve kişiler nezdinde yaptıkları çalışma ve girişimler için TOBB SAİK Başkanı ve İcra Komitesi Yönetimine Ekibimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

SAYGILARIMIZLA

ACENTELERİN SESİ EKİBİ