Değerli Meslektaşlarımız,

 

29.02.2024 tarihinde TOBB İkiz Kuleler Ankara ‘da TOBB Sektörel Ekonomi Şurası gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn.Cevdet Yılmaz ve Bakanların katıldığı Şura’da TOBB SAİK Başkanı Sn. Levent KORKUT, acenteler olarak bizlerin sorunlarını TOBB Sektörel Ekonomi Şurasında dile getirdi.

 

Yaşadığımız sektörel sorunları 3 ana başlık altında toplayarak sunan TOBB-SAİK başkanımız, ilgili şurada aşağıdaki konuları çözüm önerileri ile birlikte dile getirmiştir ;

 

– Sigortalanmayan risklerin teminat altına alınması ile ilgili çözüm önerileri

– Sigortacılık sektörü dağıtım kanalları arasında haksız rekabete sebep olabilecek uygulamaların varlığı ve bunların engellenmesi için alınabilecek önlemler

– Kredi kuruluşlarının sanayicinin, çiftçinin ve tüccarın sigorta yaptırması gerekliliği olan durumlarda sigortacılık hizmeti verecek kişi ve kurumu kendileri nezdinde sınırlandıracak uygulamalar yapması ve sigortalıların seçme hakkının engellenmesi

 

Bu büyük ve önemli Şura da mesleğimiz ile ilgili önemli konuları dile getirerek ilgili bakanlarımıza ve ekonomik şuraya katılan katılımcılara sunan ve çözüm önerilerini de aynı zamanda paylaşan değerli TOBB-SAİK başkanımız Sn. Levent KORKUT’ a teşekkürlerimizi sunarız.

 

En yetkili kurumlara iletilmiş olan bu ana başlıklar halindeki mesleki sorunlarımızın önerilen çözüm önerileri doğrultusunda en kısa zamanda çözümlenebilmesini temenni ediyoruz.

 

Acentelerin Sesi Ekibi

 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlara Sunulan metin aşağıda belirtilmiştir.

Sorun 1
Sigortalanmayan risklerin teminat altına alınması
Açıklama
Ülkemizde pek çok sektörde (İplik, pamuk, kozmetik, tekstil, boya, mermer, plastik, deniz taşıtları, ahşap ve mobilya sektörü, ev tekstil vb.) risklerin teminat altına alınamaması milli kaynaklarımızda büyük kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca, son dönemde vatandaş zorunlu trafik sigortasına da erişmekte sorun yaşamaktadır.
Çözüm Önerisi
1. Ticari rizikoların teminat bulunamama sorunun çözümünde Özel Riskler Yönetim Merkezi daha işlevsel hale getirilmeli ve sigortalanmayan riskler teminat altına alınmalı, Her meslek grubunun tehlike sınıfına göre koruma tedbirlerinin belirlenmeli, sigorta şirketinin, belediyelerin, itfaiye teşkilatlarının farklı uygulamalarında birlik sağlanarak sanayicinin tek seferde gerekli tedbirleri alabilmesine imkan sağlanmalıdır.
2. Zorunlu trafik sigortasında ise serbest tarife uygulamasına geçilerek iyi risk/kötü risk ayrımı yapılmalı ve trafik sigortası üzerindeki SGK payı, BSMV, trafik hizmetlerini geliştirme fonu gibi yükler azaltılmalıdır.
İlgili Kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SEDDK, ÖRYM
Sorun 2
Sigortacılık sektörü dağıtım kanalları arasında haksız rekabete neden olan uygulamalar bulunması
Açıklama
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları tanımlanmış ve faaliyet usulleri belirlenmiştir. Diğer yandan, uygulamada dağıtım kanallarının kendi arasında ya da farklı dağıtım kanalları arasında, haksız rekabet ve uygulamalara sıkça rastlanılmaktadır. Poliçe pirimi üzerinden risturn ve iskonto yapılması gibi uygulamalar ile poliçe yanında promosyon ürünü verilmesi ya da poliçenin promosyon unsuru olarak kullanılması dağıtım kanalları arasında haksız rekabete neden olduğu gibi, sigortalıların çeşitli mağduriyetler yaşamalarına ve sektöre duyulan güven ile itibarın zedelenmesine neden olmaktadır.
Çözüm Önerisi
1. İlgili mevzuatta dağıtım kanallarının rekabet çerçevesi belirlenmeli,
2. Sigorta şirketlerinin farklı dağıtım kanallarına farklı uygulamalar yapması engellenmeli,
3. Poliçe primi üzerinden risturn ve iskonto yapılması yasaklanmalı, promosyon uygulamaları sona erdirilmelidir.
İlgili Kurumlar : Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SEDDK

Sorun 3
Kredi kuruluşlarının, sanayici, tüccar ve çiftçinin seçme hakkını sınırlandırması
Açıklama
Kredi sağlamada oluşan hâkim durum nedeniyle, kredi sağlayıcısı sigorta şartına bağlı olarak krediyi açmama, faiz oranını yükseltme ya da sigortanın kendisi tarafından yapılması halinde daha düşük faiz oranı belirleme gibi zorlayıcı tedbirler uygulamaktadır. Bazı durumlarda faiz oranındaki %0,5 puanlık değişimin dahi krediye konu olan sigorta işleminin priminden daha fazla yük getirdiği görülmektedir. Sigortalının sonraki dönemde daha uygun şartlarla sigorta teminatı bulması halinde, poliçede yer alan Dain-i Mürtehin veya Lehtar şerhleri nedeniyle mevcut poliçe iptal edilememektedir.
Çözüm Önerisi
Tüketiciye ilişkin mevzuatta olduğu gibi; ilgili mevzuatta, sanayici, tüccar ve çiftçinin en az mevcut poliçede belirtilen teminatları içeren bir başka poliçe ibraz etmesi durumunda, eski poliçenin gün esasından iptal edilerek, kalan prim tutarının sigortalıya iade edilmesine imkân sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.
İlgili Kurumlar : Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SEDDK