Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut Sigortacı Gazetesine verdiği röportajında göreve geldikleri 2018 yılından itibaren sigorta acenteleri adına birçok sorunu çözdüklerini belirtmiş çözüm bekleyen taleplerini ise şöyle sıralamıştır:

TOBB SAİK’TEN ÇÖZÜM BEKLEYEN TALEPLER

 1. Trafik sigortası branşı ile ilgili talepler
 • Asgari komisyon oranlarının artırılması,
 • Devir zeyli uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması,
 • Trafik sigortası olmayan araç sahiplerine uyan yazısı iletilmesi,
 • Araç ruhsatlarında marka kodunun yer alması,
 • 50 cc altı motorlu bisikletlerin trafik sigortası kapsamına alınması,
 • Doğrudan tazmin sistemi uygulamasına geçişin sağlanması.
 1. Zorunlu sigortalar branşı ile ilgili talepler
 • Zorunlu sigortalarda tahsilatın kredi kartı ile yapılması durumunda ve ilgili acente tarafından talep edilmesi halinde 3 D Secure Güvenlik Sistemi kullanımının sağlanması,
 • Şehir içi ya da şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların (ticari taksi dahil) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edilmesi,
 • Çöp ve emlak vergisi işlemlerinde DASK poliçe kontrolü yapılması.
 1. Sigorta aracıları arasındaki haksız rekabet ile ilgili talepler
 • Sigorta primi üzerinden risturn ve iskonto yapılmasının ve sigorta poliçesinin promosyon unsuru olarak kullanımının yasaklanması,
 • Sigorta brokerlerinin tüm branşlarda ücret ve komisyonlarını sigorta ettirenden alması,
 • Sigorta brokerlerinin teşkilat yapılarının düzenlenmesi ve brokerlerin denetlenebilmesi için SAİK çatısı atında kontrol ve denetime tabi tutulması,
 • Bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşların kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının engellenmesi amacıyla acentenin tanzim ettiği muadil poliçenin kabul görmesi. (Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği ile bireysel işlemler için söz konusu düzenleme yapılmıştır.)
 1. Yetkisiz kişilerin sigortacılık faaliyetlerinin engellenmesi ile ilgili talepler
 • Sigorta aracılarının ekran açmak suretiyle yetkisiz kişilere poliçe satışı yaptırmalarının engellenmesini teminen, sigorta şirketlerine de sorumluluk verilmesi.
 • Sigorta şirketi ekranlarına e-devlet uygulaması ile girişin zorunlu olması,
 • Sigorta şirketi, acente ve brokerlerin yetkisiz kişilerin internet sayfaları ile mobil uygulamalarına link vermesinin engellenmesi.

Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren İcra Komitesi ve Sektör Meclisi üyelerine ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi