Değerli Meslektaşlar

Aldığımız bilgilere göre, TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Belçika’nın Brüksel şehrinde yapılan BIPAR 2020 Yılı ilk dönem toplantısına katılmıştır. Sayın Korkut; Türkiye Sigorta Acentelerini temsil eden en üst makam temsilcisi olarak söz konusu toplantıya davet edilmiştir.

BIPAR, Avrupa Sigorta Aracıları Federasyonudur ve Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkeden 50 ulusal Derneği/kurumu gruplandırmaktadır. Ulusal dernekleri aracılığıyla BIPAR, Avrupa makamları ile sigorta Acenteleri, Broker ve Finansal aracıların çıkarlarını temsil etmektedir. BIPAR’ın öncelikli misyonu, Sigorta ve Finans sektöründe Aracıların başarılı olabileceği ve aynı zamanda adil rekabet, yeterli düzeyde tüketici koruması ve sağlam bir sigorta piyasası sağlayan bir Avrupa düzenleyici ortamını teşvik etmektir.

Avrupa Düzeyinde Sektör Temsilcisi olan BIPAR, ilgili tüm Avrupa ve uluslararası kuruluşlar ve yetkililer tarafından Avrupa sigorta aracıları için tek temsilci kurum olarak kabul edilmektedir. Özellikle Sigorta sektörü ile ilgili tüm konularda Avrupa Komisyonu tarafından düzenli olarak danışılmaktadır. BIPAR bu organların faaliyetlerini izlemekte ve gerektiğinde sigorta aracılarının meşru menfaatlerini desteklemek ve savunmak için müdahale etmektedir. Bu bağlamda, BIPAR, kalıcı yapısı ile, Avrupa sigorta aracıları topluluğunun çıkarları doğrultusunda koordineli eylemler geliştirmek için yıllar boyunca etkili ve etkili bir platform olarak varlığını kanıtlamıştır. BIPAR, ulusal üye dernekleri tarafından AB mevzuatının ulusal hukuka uygulanmasında kendilerine yardımcı olmalarını giderek daha fazla istemektedir. Bu, BIPAR’ın mesleği etkileyen yasal kuralların AB genelinde uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamada önemli bir rol oynamasına izin verir.

30 ve 31 Ocak günleri yapılan ve bir çok farklı konu başlığını içeren toplantıya yirmiden fazla Ülkenin Sigorta Temsilcileri katılmışlar.İki gün süren toplantıda bir çok farklı konu başlığında konuşmalar, rapor sunumları ve paneller gerçekleştirilmiş. Ağırlıklı olarak Kişisel Verilerin Korunması, sabit kalan Aracı komisyonları, Sigorta primlerinin düşük kalması ama genel giderlerin yükselmesi, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmasının Sigorta sektörüne olumsuz etkileri, geliştirilecek yeni sigorta ürünleri ve yeni Pazar payları, dijital satışların Aracılar üzerinde ki etkileri konuları katılımcılarla tartışılarak istişare edilmiş.

Ülkemiz içinde ki yoğun gündemlere rağmen, Sigorta sektörü ve Sigorta Aracıları açısından çok önemli ve değerli bu toplantıya zaman ve emek vererek katılan ve Ülkemiz Acentelerinin en iyi şekilde temsilini gerçekleştiren SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut’a Ekibimiz adına teşekkür ediyor, şahsına ve İcra Komitesine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yakın gelecekte BIPAR yıllık toplantılarından birinin Ülkemizde organize edilmesini umarak İcra Komitemizin bunu da başaracağına inanıyoruz

https://www.bipar.eu/en/home

SAYGILARIMIZLA
ACENTELERİN SESİ EKİBİ