Sayın Sigorta Acentesi,

14.10.2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e istinaden aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü

  • KOBİ’nin yurtiçi vadeli satış cirosunun belirlenmesinde Merkez’e tanınan %20’lik artış marjı %40’a yükseltilmiştir. Böylece Merkez’in uygun görmesi durumunda KOBİ vasfını taşıyan ve yurtiçi cirosu 175 milyon TL’ye kadar olan işletmeler sistemden yararlanabilecektir.
  • Aynı zamanda KOBİ vasfına haiz olmaya devam edip cirosu bu seviyenin üstüne çıkan ve mevcutta DDAS ürününü kullanan KOBİ’lerin yenilemelerinde ciro seviyesi 300 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
  • 2.000 TL olan asgari primin 3.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  • Mevcuttaki taksitlendirme yöntemlerine EFT/Havale yöntemini de eklenmiştir. Böylece KOBİ’lerin prim ödemesinde kolaylık sağlanmıştır.
  • Primin taksitle ödenmesi durumunda bile komisyon ödemesinin peşin yapılması kararlaştırılmıştır.
  • Sigorta şirketlerine ödenen %3 oranındaki komisyon %5’e çıkarılmıştır.