Değerli Meslektaşlarımız;

Tüm Sigorta Acentelerini ve müşterilerini yakından ilgilendiren önemli bir konuya dair yönetmelik değişikliğini sizlere duyurmak istiyoruz.

Resmi Gazetede dün yayınlanan yönetmelik değişikliği ile uzun süredir düzenlenmesini istediği bir konu daha TOBB SAİK yönetiminin çabaları ile çözülmüştür.

9 Ocak 2008 Tarihli ” Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik ” ile 20.000 Türk Lirasını aşan Sigorta işlemlerinde MASAK tarafından bireysel ve kurumsal müşterilerden zorunlu evraklar istenmekte ve bu limitin yıllardır aynı kalması da Acenteler olarak bizlere operasyon yükü olmaktaydı.

24 Şubat 2021 tarihinde ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle bu limit 75.000 Türk Lirasına yükseltilmiş oldu. Söz konusu yönetmelik ve uygulama 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu maddeyi aşağıda da sizlerle paylaşıyor, göreve geldiğinden bu yana limitin yüksetilmesi için kamu ve ilgili kurumlar nezdinde talepte bulunan ve sorunun çözülmesini sağlayan SAİK Yönetimine Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yirmi bin” ibaresi “yetmiş beş bin” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “iki bin” ibaresi “yedi bin beş yüz” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “kimliğini tespit etmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak” ibaresi eklenmiştir.

 

24 şubat yönetmelik değişikliği

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi