Değerli Meslektaşlar

Ülkemizin ve Dünyanın ana gündem maddesi olan ve mesleki açıdan bizleri de her geçen gün olumsuz açıdan etkilemeye başlayan virüs salgını nedeni ile oluşabilecek Acente ve müşteri mağduriyetlerini öngören TOBB SAİK Yönetimi bugün önemli bir girişimde bulundu. TOBB SAİK Yönetimi öngördüğü olası aksama ve durumlara tedbir ve destek amaçlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerini içeren resmi yazı iletti. Söz konusu yazının detaylarını aşağıda sizlerin de bilgisine sunuyoruz.

Sayın Müsteşarım,

Korona virüs tehdidi ile ilgili olarak İcra Komitemizce alınan tedbirler ile Komite taleplerimiz aşağıda sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,
Levent KORKUT
TOBB-SAİK Başkanı

1. Korona virüs tehlikesi ile ilgili olarak alınan ve önümüzdeki iki ay içinde, Haziran sonuna kadar ve yıl sonuna kadar alınması planlanan tedbirler:

– İcra Komitemiz tarafından odalarımızın sigortacılık ile ilgili meslek komitesi temsilcilerine yönelik olarak daha önce planlanmış olan bilgilendirme ve istişare toplantısı iptal edilmiştir. Ayrıca, çeşitli illerde düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Salgın tehdidi geçene kadar mecburi toplantılar dışında fiziki toplantı yapılmaması kararlaştırılmıştır.
– Acente ve çalışanlarımızın evden çalışabilmeleri için statik IP kullanımı zorunluluğunun kaldırılması yönünde Bakanlığınız nezdinde girişimde bulunulmuştur. Salgın tehdidi geçinceye kadar evden çalışma özendirilecektir.

2. Korona virüs tehlikesi ile ilgili olarak Bakanlığımızdan olabilecek talepler:
 
– Statik IP kullanım zorunluluğu salgın tehdidi geçinceye kadar kaldırılmalı.
– En az 6 ay süre ile SGK istihdam teşviki sağlanmalı, salgın ve etkilerinin devamı halinde bu süre uzatılmalı.
– İstihdam edilen personel sayısına göre, evden çalışmaya yönelik bilgisayar ve alt yapı teşviki sağlanmalı.
– Mevcut vergilerin ödeme tarihi 6 ay ertelenmeli, vergi teşviki sağlanmalı.
– Salgın kapsamında uygulanacak tüm teşviklerin kapsamına sigorta acenteleri dahil edilmeli, acentelerin teşviklerden faydalanmaları sağlanmalı.
– Sigorta şirketleri tarafından tahsilat süreçlerinin esnetilmesine yönelik tedbirler alınmalı, salgın nedeniyle sorun yaşayan işletme ve tüketicilere tahsilat için en az 30 gün ek süre verilmelidir. Bu süre sonuna kadar poliçeler iptale alınmamalıdır. Ayrıca,Vadesinde yenilemesi unutulan,atlanan poliçelerde Hasarsızlık tenzilatının kaybının belli bir süre ile ertelenmesi sağlanmalı.

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından gerekli düzenleme yapılmalı.

Biz Acenteler adına destek ve çözüm odaklı çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren TOBB SAİK Yönetimine Ekibimiz adına teşekkür ediyor, meslektaşlarımıza da yaşanılan zorlu süreçte kolaylıklar diliyoruz.

SAYGILARIMIZLA
ACENTELERİN SESİ EKİBİ