Değerli Meslektaşlarımız ;

TOBB – SAİK Başkanımız ve değerli İcra Kurulu Üyeleri 16 Mayıs günü sektörel sorunlarımızı çözüm önerileri ile birlikte istişare edebilmek adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sn. Refik TUZCUOĞLU’ na bir ziyaret gerçekleştirdiler.

İlgili ziyaret esnasında sektörel sorunlarımızı dile getiren TOBB-SAİK üyelerimiz aynı zamanda ilgili sorunlar nezdinde sektörün ve kamunun eş fayda sağlayacağı şekilde düşündükleri çözüm önerilerini de sunma fırsatı elde etmişlerdir. Konu ziyarette ilgili bakan yardımcımıza özellikle dile getirilen konu sigorta acentelerinin bulundukları belediyeler tarafından iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabii olmaları konusunda yaşanan sıkıntı olduğu bilinmekte. Bildiğiniz üzere ticaret odaları tarafından sigorta acenteliğinin uygunluğunun tespiti acentelik açılış sürecinde hali hazırda yapılmakta, belediyelerin sigorta acentelerini yeniden ruhsata tabii tutmaları aynı uygulamanın tekrarlanması gibi bir durum ortaya çıkarmakta.

İlgili uygulamanın sonlandırılması yönündeki taleplerimizi büyük bir hassasiyet ile dinlediği bilinen bakanımıza sektörel sorunlarımızı dinlemek için ayırdığı zaman için teşekkür eder, iletilen taleplerimiz konusunda güzel haberler beklediğimizi belirtmek isteriz.

Değerli TOBB-SAİK Başkanımız ve İcra Kurulu üyelerine sorunlarımıza çözüm sağlayacak kurum ve kişiler ile yoğun şekilde görüşerek ve bu süreçlerde zaman nedir bilmeden çalışarak gösterdikleri çaba için teşekkür ederiz.

Acentelerin Sesi Ekibi.