Değerli Meslektaşlarımız ;

TOBB-SAİK 15 Şubat 2024 tarihinde SEDDK Başkanı Sn. Davut Menteş ve ekibi ile bir araya gelmiştir. Toplantı da sigorta sektörü ve sigorta acentelerin yapısına dair güncel verilerin yer aldığı sunum gerçekleştiren icra komitemiz daha önceden SEDDK’ ya sunulan sorun ve çözüm önerilerini SEDDK’ nın yeni başkanı Sn. Davut MENTEŞ’ e de ayrıca dile getirmiştir.

Bu önemli toplantıda özellikle dile getirildiği bilgisini aldığımız bazı konu başlıkları aşağıdaki gibidir ;

. Trafik poliçelerinde devir zeyili uygulaması
. 19 Şubat tarihinde uygulamaya geçecek olan Trafik Teklif Platformunda yeniden değerlendirilmesi önerilen konular
. Trafik poliçelerinde iptal iade komisyonu
. Sigorta şirketlerinin trafik sigortası düzenlemekten kaçınması halleri
. Doğrudan tazmin uygulaması
. Risturn uygulaması ve yarattığı haksız rekabet ortamı
. Ticari yangın sigortalarına teminat bulunamaması
. Sigorta brokerlerinin bireysel poliçelerde yer almaması
. Brokerlerin şubeleşmesi ve ekran dağıtımları
. Sigorta aracıları arasındaki haksız rekabet ve uygulamalar
. Sağlık sigortası partaj değişikliklerinde acenteye usulüne uygun olan şekilde ödenmeyen komisyonlar
. MASAK limitlerinin güncellenmesi gerekliliği
. Uluslararası eşya taşımacılığı yapan firmaların yurtdışında bulundukları süreler
. TOBB-SAİK ve SEDDK iletişim mekanizmasının daha güçlü hale getirilmesi

İcra komitemize SEDDK nezdinde dile getirdiği mesleki sorunlarımızın detaylı çözüm önerileri için teşekkür ediyor, SEDDK tarafından da aynı hassasiyet ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz.

Acentelerin Sesi Ekibi.