Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yönetimi 21 Ocak 2022 tarihinde elektronik ortamda 41. aylık olağan toplantısını gerçekleştirmiştir.

Acenteler ve çalışan teknik personellerine yönelik mesleki ve teknik eğitimler organize edilmesi adına TOBB SAİK Yönetimi TSB, TSEV ve TOBB ETÜ Üniversitesi yöneticileri ile Acentelere verilecek olan eğitim programının detayları istişare edilmiştir.

TOBB SAİK Yönetiminin 14/01/2022 tarihinde TSB (Türkiye Sigorta Birliği) Dağıtım Kanalları Komitesi Yöneticileri ile elektronik ortamda yaptığı toplantıdaki gündem maddeleri istişare edilmiştir.

-Trafik Sigortaları branşında “Doğrudan Tazmin,
-Trafik Sigortalarında araç satışı sonrası poliçe iptali yerine yeni sahip adına “devir zeyli “yapılması,
-Sigorta Acentelerinin bir sicili olması ve Acente segmentasyonu yapılması,
-Haksız rekabet, hukuksuz şifre ve ekran dağıtmalar,
-Belli bir portföyün altında kalan acenteler,
-2022 yılı sigorta ve emeklilik sektörü strateji belirleme çalıştayı,
-Digital poliçe,
konuları istişare edilmiştir.

-Acenteleri bireysel ve kurumsal anlamda geliştirici projeler planlanmaktadır.
Bu planlama doğrultusunda TOBB SAİK danışmanı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayın Nilüfer Dalkılıç konuyla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

-Trafik poliçelerinde aynı ay içinde fiyat değişikliği yapan Şirketler için SEDDK ile temasa geçilmesi kararlaştırılmıştır.

-Acentelerin sorunlarının çözümü adına SEDDK ve TSB nezdinde yapılan çalışma ve talepler görüşülmüş ve bu konuda ki çalışmaların ve kararlığın arttırılması kararı alınmıştır.

-“Son dönemde Sigorta şirketi kullanıcı giriş ekranlarına ikili doğrulama sistemi ile girişte, birtakım özel yazılımlar kullanarak bu doğrulamaya tabi olunmadan Sigorta şirketleri sistemlerine ulaşım sağlandığı ve bazı aracıların, kullandıkları programlar ile yetkisiz kişilere poliçe düzenleme yetkisi sağladıkları ” konularında çalışmalar devam ettirilmektedir.

-Trafik poliçelerinde aynı ay içinde fiyat değişikliği yapan Şirketler için SEDDK ile temasa geçilmesi kararlaştırılmıştır.

-Acentelerin sorunlarının çözümü adına SEDDK ve TSB nezdinde yapılan çalışma ve talepler görüşülmüş ve bu konuda ki çalışmaların ve kararlığın arttırılması kararı alınmıştır.

-“Son dönemde Sigorta şirketi kullanıcı giriş ekranlarına ikili doğrulama sistemi ile girişte, birtakım özel yazılımlar kullanarak bu doğrulamaya tabi olunmadan Sigorta şirketleri sistemlerine ulaşım sağlandığı ve bazı aracıların, kullandıkları programlar ile yetkisiz kişilere poliçe düzenleme yetkisi sağladıkları ” konularında çalışmalar devam ettirilmektedir.

-Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda 2 Acenteye Kınama, 4 Acenteye Uyarı, 1 acenteye Meslekten men ve 1 Acenteye İkaz cezalarının verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da 3 dosya iletilerek suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize sunuyor ve göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren İcra Komitesi üyelerine ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi