Değerli Meslektaşlar

TOBB SAİK Yönetimi 9 Nisan 2020 tarihinde Hazine tarafından yayınlanan yönetmelikle ilgili görüşlerini bugün mail ile tüm Sigorta Acentelerine iletmiştir. Söz konusu maili biz de aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

SAYGILARIMIZLA
ACENTELERİN SESİ EKİBİ

—————————————————————————————————————————————————–

Değerli Meslektaşlarımız,

09.05.2020 Tarihinde yayınlanan “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik” ile alakalı gelen talepler nedeni ile bir açıklama yapılması zaruriyeti oluşmuştur.

İlgili yönetmelik hakkında SAİK’e bilgi verildiği ve bunların SAİK tarafından talep edildiğine ilişkin bazı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları yapıldığı görülmüştür. Yönetmelik değişikliği öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 26.12.2019 tarihli ve 579156 sayılı yazısı ile, sadece tüketici lehine sözleşmelerle sınırlı olarak, dar kapsamlı bir düzenlemeye ilişkin görüş talep edilmiş, 22.01.2020 tarihli ve 801 sayılı yazımız ile böyle bir düzenlemeye gerek olmadığı görüşü Bakanlığa bildirilerek, taslak yönetmelik tarafımızdan reddedilmiştir.

Dolayısıyla 9 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanmış yönetmelikle ilgili herhangi bir talebimiz olmamıştır.

Bununla birlikte, SAİK olarak ciddi mücadele verdiğimiz 6 konu başlığı (Kiokslar, Kabinler, 3D güvenli Tahsilat, Trafik Komisyon İadesi ile ilgili devir Zeyili, Risturnlerin engellenmesi, Komisyon Artışı ve Zorunlu Trafik Poliçesi Tek Fiyat Uygulaması) Bakanlığa ayrıca iletilmiştir.

9 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile;

Taleplerimiz arasında bulunan “Kiokslar” ve “3D secure uygulaması” yönetmelik kapsamına alınmıştır. Bu uygulamada Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Kamu menfaati” görüldüğünden (Bazı noktalarda sigortaya erişimin acil olması ve tüketicinin trafik poliçesine araç muayenesi sırasında ulaşmasını kolaylaştırmak için), şikayet konusu olan brokerlerden alınıp, uygulamanın SAİK kontrolüne verilmiş olduğu görülmektedir.

Buradan elde edilecek gelirlerin ise ilgili Bakanlıkça belirlenecek usulde acenteler ile paylaşılması hükmedilmiştir. Bu konuda da gerekli çalışmalar tamamlandığında sizleri bilgilendireceğiz.

Ayrıca, bu maddeden her yerde kioks ve kabin olacak şeklide anlamların çıkartıldığı ve bunlar ile alakalı çeşitli yorumlar yapıldığını görmekteyiz.

İlgili maddede yazan tanım: “Ek Madde 10/A- (3) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kontrol noktaları olan araç muayene istasyonlarında yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) tarafından konulacak uzaktan satış cihazları ile satış yapılabilir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası branşında ruhsatı olan tüm sigorta şirketleri bu cihazlar üzerinden satışa izin vermek zorundadır. Bu satışlar çerçevesinde asgari oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek komisyonlar, masraflar indirildikten sonra, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı acentelere dağıtılır.” şeklindedir.

Yapacağımız çalışma sonucunda SAİK tarafından belirlenecek yerlere kiosk konulacak ve söz konusu kiosklar ile acenteler dışında işlem yapılması mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte, her araç muayene istasyonuna kiosk uygulamasının konulması gibi bir uygulama söz konusu değildir.

Yayınlanan Yönetmelik değişikliği üzerinde ciddi şekilde mesai yapıyor ve acentelerin aleyhine olan konuları tek tek irdeliyoruz. En kısa zamanda da bunlar ile alakalı sizleri bilgilendiriyor olacağız. Gerekçeli itirazımızı da ilgililerine ileteceğiz. Bu kapsamda;

– Madde 4. Yönetmelik Madde 9/8 değişiklik,
– Madde 5. Yönetmelik Madde 10-1 değişiklikler,
– Madde 6. Yönetmelik Ek Madde 10/A-1 ve 5”
hususlarında sakınca görülmektedir.

Bu maddeler ile ilgili 09.05.2020 tarihi itibariyle değişiklik veya kapsamın belirlenmesi hususunda Bakanlık nezdinde çalışmalar başlatılmıştır.

Değerli meslektaşlarımız, İcra Komitemiz Acentelerin mesleki sorunlarının çözümü ve mesleğin geliştirilmesi için tüm unsurları ile var gücüyle çalışmaktadır.

Bu yönetmelik hakkında sizler ile aynı anda bilgi edinen İcra Komitemiz hakkında, mesnetsiz ve art niyetli görüşlerin oluştuğunu, özellikle SAİK yetkisine bırakılan konular ile alakalı gelirin SAİK’e kalacağı gibi yorumların mesnetsiz ve kurum itibarına yakışmayan söylemler olduğunu belirtmek isteriz. Tüm meslektaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyor ve bu tür söylemlere itibar etmemenizi talep ediyoruz.

Saygılarımızla,
TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi