Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Yönetimi aylık olağan toplantısını 25 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirmiştir. Antalya Ticaret Odasında yapılan olağan toplantıda görüşülen konuları kısa başlıklarla sizlerle paylaşmak istiyoruz.

-Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında “Yönetmelik kapsamında destek hizmeti sunanlar aynı zamanda destek hizmeti sundukları şirketle ilgili sigorta aracılık faaliyetinde bulunamazlar“ maddesine aykırı hareket eden kurum ve yapılara yönelik çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

Örnek vermek gerekirse, bir sigorta şirketinin hem anlaşmalı servisi hem acentesi olmak bu yönetmelik kapsamında yasak olmasına rağmen yüzlerce kurum yasalara aykırı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu anlamda olması gereken denetimlerin ve yaptırımların yapılması için çalışmalar yapılacaktır.

-Şubeli çalışan yapılarda görev yapan müdürlükler konusunda ki suiistimaller, yönetmeliklere aykırı görevlendirmelere yönelik geniş kapsamlı çalışmalar başlatılacaktır.

-Yine şubeli yapılara yönelik olarak açtıkları şubeleri ilgili Ticaret Odalarına tescil olarak bildirip, açtıkları bazı şubeleri ise Levha kaydına bildirmeden belirsiz sayılardaki şubeleşmenin önüne geçmek için detaylı inceleme ve çalışmalar başlatılacaktır.

– TOBB SAİK Yönetiminin göreve geldiği günden bu güne yaptığı faaliyet ve icraatlara yönelik geniş kapsamlı “Faaliyet Raporu“ hazırlanmakta olup, yayınlanacaktır.

-DASK Poliçelerine yönelik olarak son birkaç yılda yaşanılan depremler sonrası en çok şikayete konu olan eski yapılarda ki hasarlar sonrası “ yapı zaten eski ve kötüydü “ gerekçesi ile az ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılmaması “ konusu ile ilgili Kurum ve Kamu nezdinde kapsamlı çalışmalar yapılacaktır.

– Faaliyet gösteren tüm Sigorta Acentelerine TOBB SAİK tarafından Kimlik Kartı verilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Bilginize sunuyor ve göreve geldiğinden bu yana biz Acenteler adına aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren İcra Komitemize Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.
Acentelerin Sesi Ekibi