Değerli Meslektaşlar

TOBB SAİK Yönetimi Şubat 2021 Aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

TOBB SAİK Yönetimi 30. Aylık olağan toplantısını COVID 19 önlemleri çerçevesinde 17 Şubat 2021 tarihinde Video konferans yöntemi ile gerçekleştirmiştir.

 

Toplantıda görüşülen konulara dair kısa bilgilendirmeleri aşağıda sizlerle de paylaşıyor, SAİK Yönetimine mesleğimiz ve biz Acenteler adına özverili çalışmaları için ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

1. Pandemi sebebi ile 28 Şubat Tarihinde son bulacak olan Statik IP kısıtlamasının uzatılması konusunda çalışma başlatılmıştır.
2. Kayıtsız şube denetlemeleri için Müdür ve Teknik personel’lerin SGK kayıtları tespiti için çalışma başlatılmıştır.
3. Acentelerimizin KVKK nedeni ile kendi müşteri bilgisi için sigorta şirketlerinden bilgi edinilemeyen konularla ilgili bakanlık nezdinde çalışma başlatılmıştır.
4. SAİK’ in, bir brokerlik firmasının (KVKK nedeni ile firma ismi açıklanamamaktadır.) internet sitesinde, TV kanallarında ve dijital mecralarda tüketiciyi yanıltıcı, doğru olmayan ve haksız rekabete neden olan reklamlar yayınlaması hakkındaki şikayeti neticesinde, Ticaret Bakanlığı Reklam Üst Kurulu tarafından adı geçen firmaya 100.000 TL idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmiştir.
5. Mayıs ayında çıkarılan ve ardından Eylül ayında görüşe sunulan yeni yönetmelik taslağına dair çalışmaya devam edilmiştir.
6. Daha önceki soruşturma raporlarına istinaden SAİK tarafından savcılığa intikal ettirilen 2 ayrı dosya için savcılık tarafından para cezası ile cezalandırılmıştır.
7. Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda 1 Acenteye Kınama, 4 Acenteye Uyarı, 1 Acenteye İkaz Cezalarının verilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da bir dosya iletilerek suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.
8. 24 Şubat tarihinde Sektörel Dağıtım Kanalları Paneli yapılacak olup, SAİK Başkanımız aşağıdaki program çerçevesinde panelist olarak toplantıya katılacaktır.

– 24 Şubat 2021 Çarşamba 13.00 – 17.00
14.00 – 14.15 SEDDK Başkanı Sayın Türker Gürsoy
14.15 – 14.30 TSB Başkanı Sayın Atilla Benli
14.30 – 16.30 Panel

Moderatör: Sayın Fahri Altıngöz (TSB Hayat Dışı Yönetim Komitesi Üyesi)
Panelistler
SEDDK Başkan Yardımcısı Sn. Mahir Çipil (TBC)
SAİK Başkanı – Levent Korkut
Brokerler Derneği Başkanı – Selcen Gür
Sayın Ceyhan Hancıoğlu (TSB YK Üyesi)
Sayın Cemal Kişmir (TSB YK Üyesi)
Türkiye Bankalar Birliği – (TBA)

Bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi