Değerli Meslektaşlar,

Ticaret Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da önemli bir toplantı düzenlenmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve “Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi ” başlığında yapılan istişare toplantısına Resmi ve Özel bir çok farklı kurumdan geniş bir temsilci katılımı olmuştur. TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut’ da Acenteleri temsil eden en üst makamın sorumlusu olarak toplantıya davet edilmiş ve katılmışlardır. Toplantıya katılan aşağıda Kurumları şu şekilde olmuştur. Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı SDK ( Sigorta Denetleme Kurulu ) , Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, BDDK ( Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ), Türkiye Barolar Birliği, TSB ( Türkiye Sigorta Birliği ), Yargıtay, Sigorta Eksperleri Derneği, Tüketici Federasyonu, Tüketici Dernekleri, Tahkim Kurulu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi temsilcileri toplantıya katılmışlar. Toplantıda ” Tüketici Politikasının Aktörleri Ve Sürece Etkileri ” konulu iki panel yapılmıştır. Toplantıya katılan farklı Kurumların Temsilcileri özellikle aşağıda sizlerle paylaştığımız konu ve sorunlarla ilgili düşünceleri aktarmışlardır.
-Banka ve Sigorta Sektörü ile ilgili olarak Temsilciler; Bankaların tüketicinin seçme hakkının elinden alınması hususunda aşırı baskıları, haksız rekabet, Kredi Kart aidatlarının yüksekliği, Kredi baskıları, tüketicin onayı alınmadan yapılan ve özellikle eksik teminatlı poliçelerden kaynaklı yaşanılan tüketici şikayetleri ve yaşanılan mağduriyetler, sağlık ve hayat sigorta yapılan bilgilendirme eksiklikleri nedeni ile yaşanılan mağduriyetlerin arttığını belirterek, Bakanlığın bir an önce bu tür işlemlere sınır ve denetleme getirmesinin gerekliliğinden söz etmişlerdir.

TOBB SAİK Adına konuşan İcra Komitesi Başkanı Sayın Levent Korkut da, biz Acenteler adına aşağıda ki konu ve sıkıntıları Bakanlık yetkilileri ve diğer temsilcilere aktarmışlardır.

  • Haksız rekabet, Fatura merkezleri, Elektrik, Su, Doğal gaz İdareleri, Muayene İstasyonları, Market Zincirleri gibi Sigortacılığa yetkisi ve bilgisi olmayan bir çok kurum ve yapının , yanlış ve yasal olmayacak şekilde eksik ve hatalı sigorta ürün satışları yapmasının önüne geçilmesinin Sektöre güvenin kaybolmaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için şart olduğunu belirtmişlerdir.
  • Bankaları kredi ilişkili olsun olmasın tüketicinin seçme hakkını elinden alarak ve aşırı baskıcı tutumlar sergileyerek yaptığı sigorta satışlarının, biz Acenteler açının ekmeğine göz dikmek olduğunu, bu durumun da sigorta sektörüne duyulan güveni azaltmakla beraber bir çok kişi ve kurumu mağdur ettiğini belirtmiştir.
  • Teknoloji Marketlerinde eksik bilgilendirme ve hatalı sigorta satışlarının yarattığı mağduriyetlerin önüne geçilmesinin gerekliliği ve bu satışların Sigorta Acenteleri tarafından yapılmasının önemini belirtmiştir.
  • Sigorta Tahkim, Hakem Heyetleri ve MASAK Limitlerinin de arttırılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Mesleğimizi ve biz Acenteler ile müşterilerimizi de yakından ilgilendiren bu önemli toplantıya katılarak sesimiz olan SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut’a Ekibimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ