Değerli Meslektaşlar

Sigorta Poliçesi işlemleri sırasındaki kredi kartı usulsüzlükleri nedeni ile oluşan mağduriyetler için TOBB SAİK tarafından yapılan girişimler sonucu bir düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeye ilişkin duyuru aşağıda bulunmaktadır.

SAİK Yönetimine Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA
ACENTELERİN SESİ EKİBİ

————————————————————————————————————————————————————–

Değerli Meslektaşımız,

Kredi kartı usulsüzlükleri nedeniyle mağduriyet yaşayan çok sayıda meslektaşımız yaşadıkları mağduriyetleri İcra Komitemize bildirmiştir. Bu kapsamda, ilgili merciler nezdinde yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12.03.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Genelge ile trafik sigortası poliçe priminin üçüncü kişinin kredi kartından rızası olmaksızın tahsil edilmesi ve üçüncü şahsın müracaatı üzerine söz konusu primin ilgili sigorta şirketi tarafından kart sahibine iade edilmesi durumunda, söz konusu trafik poliçesinin iptaline imkan sağlayan düzenleme yapılmıştır.

Diğer yandan, bazı sigorta şirketlerinin söz konusu poliçelerin iptal işlemini gerçekleştirmediği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin gerekli takibatın İcra Komitemizce yapılabilmesini teminen, söz konusu Genelge hükmüne aykırı olarak iptal işlemi yapmayan sigorta şirketlerine ilişkin olay bazında somut somut bilgi ve belgelerin (sigorta şirketine iletilen talep e-posta metni, şirketin cevabi yazısı vb.) sigortacilik@tobb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

Not: Söz konusu Genelgeye link üzerinden ulaşabilirsiniz.