Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği üzere sigorta acentesinin başka ilde faaliyet gösteren bir sigorta acentesi ile iş paylaşımı yapması ilgili mevzuat uyarınca mümkün bulunmamaktadır. Diğer yandan, İcra Komitemize farklı illerdeki sigorta acentelerinin birbiriyle ekran açmak, elektronik ortamda poliçe gönderimi gibi usullerle iş paylaşımı yaptığı hususunda çok sayıda ihbar yapılmaktadır.

Farklı illerdeki acentelerle iş paylaşımı mevzuata aykırı olmasının yanı sıra kredi kartı dolandırıcılık işlemleri, yanlış ve sahte poliçe düzenlenmesi, kişisel verilerin açığa çıkartılması gibi çok sayıda usulsüz işleme de neden olmaktadır.

Bu kapsamda, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca cezalı duruma düşülmemesi ve mağduriyet yaşanmaması için farklı illerdeki sigorta acenteleri ile yapılan iş paylaşımlarının derhal sona erdirilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi