Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin daveti üzerine 14 Aralık 2021 tarihinde meclis üyeleri Ankara’da TOBB birlik merkezinde toplanmıştır.

Farklı illerden gelen Meclis Üyeleri pandemi döneminde ilk kez fiziki olarak yapılan toplantıya katılmışlardır.

İcra Komitesi yönetimi ile bir arada yapılan çalışmalar ve görüşmelerle beraber, SAİK Çalışma Komisyonları üyeleri de ana toplantı öncesi meclis komisyon toplantı ve görüşmelerini gerçekleştirmiş ve akabinde İcra Komitesine çalışmaları hakkında bilgi aktarmışlardır.

Toplantıda Sektör Meclisi Üyeleri sırası ile söz almış ve aşağıda bulunan konulara değinmiştir.

 • SEDDK  nezdinde Sigorta Acentelerinin ne şekilde değerlendirildiği, nasıl konumlandırıldığı?
 • Sigorta Acenteleri İl Taşıma Kapasiteleri hususunun tekrar değerlendirilmesi
 • Poliçe Komisyon artışlarının değerlendirilmesi
 • Trafik Poliçelerinde Devir Zeyilnamesi uygulamasının getirilmesi
 • Poliçelerin Bonus ve Hediye uygulamalarının yasaklanması
 • Trafik poliçelerinde Tavan Fiyat olduğu gibi Taban Fiyat uygulamasının gerekliliği
 • SBM üzerinden poliçe düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılması
 • Farklı Meslek gruplarından bireylerin uygun olmayan acentelik faaliyetinde bulunmasına yönelik yasakların uygulanması
 • Şube Acenteliklerinde, TOBB Sigortacılık Müdürlüğünce denetimlerin sıklaştırılarak Şube müdürlüklerinin dikkatlice denetlenmesi
 • Digital Acenteye dönüşüm için çalışmalar yapılması
 • Uygunsuz iş paylaşımlarına yasaklar getirilmesi
 • SBM de Acentenin kendi portföyü ile ilgili kayıtlara ulaşmasının kolaylaştırılması
 • E-Poliçe ye geçişin hızlandırılması
 • Poliçe Bilgilendirmesinin poliçe vadesi ile sınırlandırılmak koşulu ile en fazla 3 ay ile sınırlandırılması
 • Acentenin kendi portföyü ile ilgili KVKK gereği şirket kayıtlarında poliçeler hakkında bilgi alamadığı halde, Hasar takibi ile ilgilenen ofislerin bu bilgilere ulaşmasının KVKK gereği engellenmesi
 • Oto Kaza Sigortalarında, araç marka kodunun Yeni Kayıt araçlarda Araç Satış Noktaları yada Noterliklerde sisteme girişlerinin sağlanması
 • Acentelerde Bilgi İşlem denetiminin sağlanması
 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu yetersiz kaldığı konularda revize edilmesi
 • Acentelerin geleceğe hazırlanması için Vizyon oluşturulması
 • Kur artışlarının dikkate alınarak poliçelerin eksik sigortaya dönüşmesinin engellenmesi için değerlemelere müdahale edilmesi
 • Eğitim Çalışma Komisyonu tarafından yapılan acentenin mesleki eğitimi konusunda hazırlıkların değerlendirilmesi
 • Eğitim konusunda MEB Orta öğretim ile koordinasyon sağlanarak sigorta bilinci konusunda ve acentenin önemi konusunda eğitimler verilmesi
 •  Zorunlu Sigortalar Çalışma Komisyonu tarafından zorunlu sigortaların geliştirilmesi, (Ortak Alan Sigortaları, Asansör Sorumluluk Sigortaları, Mesleki Sorumluluk Sigortaları v.b.)
 •  Avukat Sorumluluk poliçelerinin zorunlu hale getirilmesi

Bilgilerinize sunuyor ve göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren İcra Komitesi ve Sektör Meclisi üyelerine ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi