Değerli Meslektaşlar.

Yaşanılan ve Ülkemizi de olumsuz şekillerde etkileyen salgın süreci nedeni ile geçen Mart ayında yapılması planlanan TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclis toplantısı, 9 Nisan 2020 tarihinde telekonferans olarak gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem konusu yaşanılan “COVİD 19 Virüsü nedenli salgın süreci ve bunun sektörel etkileri “oldu. TOBB SAİK Yönetiminin eksiksiz bulunduğu toplantıya, Sektör Meclisi Üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi doğal Üyesi Sayın Hakan Ülken, TOBB Sektörler Girişimcilik Daire Başkanı Sayın Saygın Baran da katıldılar.

 

Sektör Meclis Başkanı Sayın Yavuz Özçağın ‘ın açılış konuşmasının ardından, İcra Komitesi Başkanı Sayın Levent Korkut konuşmasına başlayarak, salgın sürecinin ilk günlerinden itibaren, Sigorta Acentelerinin ve müşterilerimizin süreçten olumsuz etkilenmemesi adına Hazine Bakanlığı, TOBB, TSB ve Sigorta Şirketleri nezdinde aralıksız olarak çalışma, girişim ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bunların aralıksız olarak devam ettiğini bildirdi. Sayın Korkut’un SAİK çalışmalarına dair verdiği bilgilerden derlediklerimizi kısa başlıklar halinde aşağıda sizlerle de paylaşıyoruz.

-Sürece dair Komite olarak karar alarak hayata geçirdiğimiz ilk uygulama, salgının bulaşıcı etkisinden Acente meslektaşlarımızı ve çalışanlarını korumak adına yasal zorunluluk olan Statik IP uygulamasının önce 31 Mart tarihine kadar, ardından 30 Nisan’a kadar kaldırılmasını sağladık. Benzerini Elâzığ depremi sonrasında da yaptığımız bu desteğin yapılmasını diğer birçok çalışmamızda da olduğu gibi kendileri sayesinde olduğunu iddia eden kişi ve kurumların açıklamalarını da hicapla okumaktayız.

Sürecin ilk günlerinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığından Sigorta Acenteleri adına aşağıdaki taleplerde bulunduk.

– Salgın sürecinin getireceği ekonomik sıkıntılar öngörülerek, yenilenmeyen zorunlu sigorta poliçelerinde hasarsızlık indirimlerinin belirli bir süre geçerli olmasının sağlanması.

– Sigorta Acentelerinin salgın sürecinde gelir anlamında kayba uğrayacağı öngörüsüyle, bu kayıpları bir miktar önlemek adına Zorunlu Trafik Sigortaları branşında taban komisyonun oranını %17’e yükseltilmesini ve trafik sigortalarında tüm şirketler bazında tek fiyat uygulamasının sağlanması.

– En az altı ay süre ile SGK ve istihdam teşvikleri sağlanması, salgın sürecinin uzaması halinde sürenin uzatılması. Talebimiz sonrası Şahıs Acenteleri için Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait SGK ödemeleri altı ay süre ile ertelendi. Aynı haktan Tüzel Acentelerin de faydalanması için çalışmalarımız sürmektedir.

– Çalışan personel sayısına göre evden çalışmaya yönelik bilgisayar ve alt yapı teşvikinin sağlanması

– Mevcut Vergi ödemelerinin altı ay ötelenmesi ve vergi teşviki sağlanması. Taleplerimiz sonrası Şahıs Acenteleri için KDV ve Muhtasar ödemeleri ertelendi. Tüzel Acentelerin de kapsam altına alınması için yoğun çalışma ve girişimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

– Salgın kapsamında uygulanacak tüm teşviklerin kapsamına Sigorta Acentelerinin dahil edilmesi, Acentelerin teşviklerden faydalanacak sektörler arasına alınması. Bu anlamda Şahıs Acenteleri bazı teşvikler kapsamına alınmış olup, Tüzel Acentelerin de alınması için Hazine Bakanı ve Bakan yardımcılarına yazılı taleplerde bulunulmuştur. Bunun olabilmesi adına da TOBB Yönetimi dahil yoğun girişim ve çalışmalar yapıyoruz.

– Sigorta Şirketleri tarafından tahsilat süreçlerinin esnetilmesine yönelik tedbirler alınmasının sağlanması, salgın nedeniyle sorun yaşayan işletme ve tüketicilere tahsilat için en az otuz gün süre verilmesinin sağlanması, bu süre sonuna kadar poliçelerin iptale alınmamasının sağlanması.

– Hazine ve TOBB Yönetimleri nezdinde destek ve kredi teşviklerinden faydalanmamızın sağlanması için taleplerde bulunduk. Bu taleplerimiz sonrası şahıs ve tüzel tüm Sigorta Acentelerinin KGF (Kredi Garanti Fonu) kredisi, İşe Devam Kredisi ve çek ödemelerine yönelik ihtiyaç kredilerinden faydalanmamız sağlandı.

TOBB SAİK Yönetimi tarafından sürecin ilk günlerinde, Acenteler adına TSB (Türkiye Sigorta Birliği) Yönetimi nezdinde de taleplerde bulunulmuş olup, söz konusu talepleri aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

– Salgına yol açan virüs tedavilerinin özel sağlık sigortaları tarafından kapsam altına alınarak Sigorta Şirketleri tarafından ödenmesinin sağlanması. TOBB SAİK Yönetiminin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonrası sağlık sigortası satan Sigorta Şirketlerinin tamamına yakını bu masrafları ödeyeceğini geçen hafta başında açıkladı.

– Acente hedefleri esnetilmeli ve ertelenmelidir. Acente tahsilat ödeme sorunlarına destek olunmalı, tahsilat yapılamayan poliçeler başlangıcından iptal edilmeli veya tahsilat sorumluluğu acente üzerinde bırakılmamalı, prim ödemeleri ertelenmeli, daha sonra vade farksız taksitler halinde alınmalıdır. Bu taleplerimiz şirketler tarafından farklı uygulamalar ile gerçekleşmeye başladı.

– Komisyon ödemeleri haftalık olarak yapılmalıdır. Birçok Sigorta Şirketi bu talebimizi dikkate alarak erken komisyon ödemeleri yapmaya başladı

– Acentelerin evden çalışma maliyetlerine destek verilmelidir.

– Asistan firmaların, anlaşmalı hastanelerin tıbbi destek hatlarını acentelerin de hizmetine ve erişimine açılmalıdır.

– Riziko kabul kriterleri esnetilmeli, onay süreçleri hızlandırılmalı ve şirket yetkililerine erişimde yaşanılan sıkıntılardan dolayı, acente risk kabul kriterleri güncellenerek yükseltilmelidir.

– Acente komisyonları eski seviyelerine yükseltilmeli, trafik sigortası komisyonu %17 olarak uygulanmalıdır.

– Sigorta şirketlerinin acentelerine yönelik yurt içi ve yurt dışı seyahat programları iptal edilmeli, söz konusu organizasyonların maliyeti acentelerine ek teşvik olarak dağıtılmalıdır.

İcra Komitesi Başkanı Korkut’un ardından toplantıya katılan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakan Ülken ve TOBB Daire Başkanı Sayın Saygın Baran; Sigorta Acentelerinin salgın sürecinden olumsuz etkilenmemesi, açıklanan kamu teşvik ve desteklerinden faydalanması ve diğer çalışmalar adına başta TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu olmak üzere yoğun girişim ve çalışmalarda bulunduklarını açıkladılar. Sayın Ülken ve Sayın Baran, SAİK Yönetiminin Acenteler adına olağanüstü çaba ve çalışmalar gerçekleştirdiğini de Meclis Üyelerine iletti.

Bu konuşmaların ardından toplantıya katılan tüm Meclis Üyeleri söz alarak, kendi İl ve Bölgelerindeki Sigorta Acentelerinin yaşanılan salgın sürecinden olumsuz etkilenmemesi adına sorun, talep ve çözüm önerilerini İcra Komitesi Yönetimi ve TOBB Yöneticileri ile paylaştılar. Bu konuşmalardan derlediklerimizi de kısa başlıklar halinde sizlerle paylaşıyoruz.

– Kamu tarafından açıklanan destek paket ve teşviklerinden şahıs, tüzel ayrımı olmadan tüm Sigorta Acentelerin faydalanmasının sağlanması önemlidir. Açılan kredi uygulamalarında maalesef birçok banka kredi vermemek adına engeller çıkarmakta olup, bu engellerin kaldırılmasının sağlanması gerekmektedir.

– Zorunlu Trafik sigortası branşında Acente Komisyonları mutlaka yükseltilmeli. Trafik poliçelerinde satış sonrası yapılan iptallerden kaynaklı komisyon iadelerinin yapılmamasının sağlanması. Bunu önlemek adına gerekirse eski yıllarda olduğu gibi satış sonrası devir zeyli uygulamasının tekrar başlatılmasının sağlanması.

– Sigorta Şirketlerinin en büyük üretim kanalı olan Acentelerine yaşanılan salgın sürecinde maddi olarak desteklerde bulunması, Sigorta Acenteleri açısından önemli ve elzemdir. Tüm Acenteler belirli miktarlarda ve mümkünse geçmiş üretimleri düşünülerek yapılacak geri ödemesiz maddi destekler mutlaka sağlanmalıdır.

– Sigorta Şirketlerinin bu süreçte dijital ve merkezlerinden satışlara yönelmesi kabul edilemez olup, bu satışların Acenteler aracılığı ile yapılması karşılıklı güven açısından önemlidir.

– Salgın kaynaklı oluşacak ekonomik sıkıntılar nedeniyle hem Acentelere hem müşterilerine yönelik tahsilat anlamında esneklikler sağlanması gereklidir. Bu esneklikler Hayat Sigortaları poliçelerinde de sağlanmalıdır.

– Ticaret Odalarına her yıl yapılan yıllık aidat ve yine gelir matrahları baz alınarak tahsil edilen munzam aidatlar Ekim ayına ertelenmiş olsa da TOBB Çatısı altında olan Sigorta Acentelerine destek amaçlı olarak 2020 Yılında bu iki aidatın hiç alınmaması talep edilip sağlanmalıdır.

Söz alan Sektör Meclisi Üyeleri, İcra Komitesi yönetimine süreç içindeki hızlı, öngörülü çalışma ve destekleri için teşekkürlerini ilettiler.

Meclis Üyelerinin ardından; İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Özer, Sayın Necmi Bulut, Sayın Osman İnandıoğlu, Sayın Ayhan Gençal, Sayın Yener Koçer ve Sayın Özgür Yılmaz da sürece dair görüş, talep, öneri ve yapılan çalışmalar hakkındaki konuşmalarını yaptılar.

Dört saati aşan toplantı sonunda İcra Komitesi ve Sektör Meclisi Üyeleri toplantının çok verimli geçtiği konusunda hem fikir olduklarını belirttiler.

Ülkemizi ve tüm Dünyayı etkileyen salgın süreci ve bunun getireceği olumsuzluklara yönelik olarak yapılan bu toplantıyı ve konuşulan konuları biz de çok değerli buluyor ve bu toplantıyı gerçekleştiren, sorunlarımıza çözüm ve bizlere destek amaçlı çalışmalar yapan başta TOBB SAİK Yöneticilerine, TOBB Sigorta Sektör Meclisi Üyelerine ve TOBB Temsilcilerine Ekibimiz adına teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşanılan salgın sürecini meslektaşlar olarak öncelikle sağlıkla ve beraberinde de ekonomik sıkıntılar yaşamadan atlatmayı temenni ediyoruz.

 

SAYGILARIMIZLA

ACENTELERİN SESİ EKİBİ