İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü bünyesinde açılan ve sigorta ve risk yönetimi konusunda, Türkiye’deki ilk ve halen tek doktora programı olan, “Sigorta ve Risk Yönetimi Doktora Programı”na, 2019-2020 yılı eğitim-öğretim yılında toplam 10 kişi kabul edilecektir.

İstanbul Ticaret Üniversitesinin akademik kadrosunun yanı sıra, sigorta sektörünün yöneticilerinin de destek verdiği program, üç yarıyıldan ve sonrasında hazırlanacak kapsamlı bir doktora tezinden oluşmakta olup, dersler 18:30-21:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Programa başvuru şartları için tıklayınız.

Not: Yüksek Lisansı olmayan öğrenciler için Bütünleşik Doktora Programı (Y.Lisans + Doktora) imkanı bulunmaktadır.

Diğer taraftan,tezli ve tezsiz olmak üzere açılacak olan Yüksek Lisans Programlarımıza da 10’ar öğrenci kabul edilecektir.

Sigorta ve Risk Yönetimi-Tezli Yüksek Lisans Programı” başvuru koşulları için tıklayınız.

Sigortacılık-Tezsiz Yüksek Lisans Programı” için de başvuru koşulları için tıklayınız.