Değerli Meslektaşlar

Bilindiği üzere, TOBB SAİK Yönetimi Acentelerin çıkarlarına yönelik yetkili makamlardan taleplerini sürekli gündeme getirmektedir. Özellikle Zorunlu Trafik sigortalarındaki iptallerden oluşan Acente kazanç kayıplarını TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut’ un Sigortacı Gazetesindeki “Çözüm bekleyen taleplerimizde ısrarcıyız” başlıklı röportajında ve TOBB SAİK Başkan yardımcısı Süleyman Özer in  İTO tarafından düzenlenen sektör sorunları toplantısındaki konuşmasında da dile getirmişlerdir.

31.12.2021 Tarih ve 31706 (7. Mükerrer) sayılı yayımlanan Resmi Gazete de “KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” te  TOBB SAİK tarafından gündeme getirilen konulardan Trafik Sigorta poliçesinin iptali durumundaki minimum komisyona dair gündem konusu, Trafik sigorta poliçesinin iptali durumunda sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 TL’den az olamayacağı, bu primin 32 TL’sinin acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, ilgili Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan yönetmelikteki değişiklikle birlikte, zorunlu trafik sigortasında tavan prim 1 Şubat 2022’den itibaren yüzde 20 oranında artırılmıştır. Bununla birlikte yine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere aylık tavan artışların yüzde 1,5 olarak uygulanacağı kararı verilmiştir.

Ayrıca, yönetmeliğe eklenen bir ek madde ile SEDDK’nın araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak yüzde 10’a kadar indirim veya artırım uygulamaları getirebileceği karara bağlandı.

Sigorta şirketlerinin maliyetlerinin çok arttığı bu dönemde, devletin belirlediği poliçe primlerindeki fiyat artış oranlarının yetersizliği nedeniyle prim artışları kaçınılmaz hale gelmişti. Bu artışlar sektöre bir miktar fayda sağlayacaktır.

Bilgilerinize sunuyor ve göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren İcra Komitesi ve Sektör Meclisi üyelerine ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi