Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut 14.02.2022 Pazartesi günü Afyon Kanal 3 Televizyonunda AFSAD Başkanı Sayın Bekir Özerdem’ in hazırlayıp sunduğu Sigorta Gündemi programına video konferans bağlantısı ile konuk oldu.

Sektörde Acentelerin yaşamış olduğu sorunlar ve SAİK in bu sorunlar ile ilgili çözüm önerilerini yerine getirmek amacıyla göstermiş olduğu mücadeleden bahseden Levent Korkut, Bekir Özerdem ‘in sorularını da cevaplamıştır. Sektör sorunları ile ilgili SAİK in gerekli makamlara dilek ve talepleri iletmesine rağmen bu mücadelede yalnız kalmış olduğunu ifade eden Bekir Özerdem, Sektör de acente meslektaşların ve acenteleri temsil eden STK ların da sessiz kalmayarak sosyal medya gibi alanlarda SAİK i desteklemesi gerektiğini ifade etmiştir.

İlgili programın YouTube Acentelerin Sesi kanalımızdaki kaydını aşağıda bulunmakta olup, aynı programda SAİK Başkanı Levent Korkut ‘un, SAİK in çalışmaları doğrultusunda yetkili kurum ve yetkililerle yapılan görüşmelerde dile getirilen talepleri aşağıda listelendiği şekilde beş başlık halinde sıralamıştır.

1. Trafik Sigortası
• Asgari komisyon oranlarının artırılması (Yönetmelik)
• Devir zeyli uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması (Yönetmelik)
• Tek fiyat uygulamasına geçilmesi veya sigorta acentelerine tüm sigorta şirketlerinden trafik poliçesi satış imkanı verilmesi (Yönetmelik)
• Trafik sigortası olmayan araç sahiplerine uyarı yazısı iletilmesi (İdari İşlem)
• Araç ruhsatlarında marka kodunun yer alması (İdari İşlem)
• 50 cc motorlu bisikletlerin trafik sigortası kapsamına alınması (Yönetmelik)
• Doğrudan tazmin sistemi uygulamasına geçişin ivedilikle sağlanması (Kanun/Yönetmelik/İdari İşlem)

2. Zorunlu Sigortalar
• Zorunlu sigortalarda tahsilatın kredi kartı ile yapılması durumunda ve ilgili acente tarafından talep edilmesi halinde 3D Secure Güvenlik Sistemi kullanımının sağlanması (Yönetmelik)
• Şehir içi ya da şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların (ticari taksi dahil) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edilmesi (Yönetmelik)
• Çöp ve emlak vergisi işlemlerinde DASK poliçe kontrolü yapılması (Yönetmelik)

3. Sigorta Aracıları Arasındaki Haksız Rekabet ve Uygulamalar
• Sigorta primi üzerinden risturn ve iskonto yapılmasının ve sigorta poliçesinin promosyon unsuru olarak kullanımının yasaklanması (Kanun/Yönetmelik)
• Sigorta brokerlerinin tüm branşlarda ücret ve komisyonlarını sigorta ettirenden alması (İdari İşlem)
• Sigorta brokerlerinin teşkilat yapıların n düzenlenmesi ve brokerlerin denetlenebilmesi için SAİK bünyesinde örgütlenmeleri (Kanun)
• Zirai ve ticari kredilerde de sigortalılara cayma hakkı tanınması (Yönetmelik)
• Bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşlarının kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının engellenmesi amacıyla acentenin tanzim ettiği muadil poliçenin kabul görmesi (Yönetmelik-Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği ile bireysel işlemler için söz konusu düzenleme yapılmıştır.)

4. Yetkisiz Kişilerin Sigortacılık Faaliyetlerinin Engellenmesi
• Sigorta aracılarının ekran açmak suretiyle yetkisiz kişilere poliçe satışı yapmalarının engellenmesini teminen, sigorta şirketlerine de sorumluluk verilmesi (Kanun/Yönetmelik)
• Sigorta şirketi ekranlarına e-devlet uygulaması ile girişin zorunlu olması (İdari İşlem)
• Sigorta şirketi, acente ve brokerlerin yetkisiz kişilerin İnternet sayfaları ile mobil uygulamalarına link vermesinin engellenmesi (Yönetmelik)

5. Bilgilendirme Yükümlülüğü
• Bilgilendirme yükümlülüğünün süre bakımından sınırlandırılması (Yönetmelik)
• Bilgilendirmenin dijital ortamda yapılabilmesi (Yönetmelik)
• Sigorta Acentelerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatından muaf tutulması (Kanun)
• Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımının KDV’den Muaf Tutulması ve Söz Konusu İşlemlerde Komisyon Gider Belgesi Düzenlenmesi (Tebliğ/İdari İşlem)
• SBM Yönetim Komitesinde acentelerin temsilinin sağlanması (Yönetmelik)
• İl Taşıma kapasitesine göre acente merkezi ve şube açılışına izin verilmesi (Kanun)

Ekibimiz adına, mesleğimiz ve biz Acenteler için göreve geldiğinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren SAİK Üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi