Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yöneticileri 23 Nisan 2022 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesine önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

SAİK Yöneticileri önce Urfa’ya ardından Mardin’e geçen İcra Komitesi Üyeleri burada MARSİAD (Mardin Sigorta Acenteleri Derneği) tarafından düzenlenen İftar programına katıldı.

İftar sonrası Dernek Başkanı Sayın Ziya Demirkaya açılış konuşması yaptı.

Bu konuşmanın ardından kürsüye gelen SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut konuşmasını yaparak İcra Komitesinin göreve geldikten sonra yaptığı önemli çalışmalar ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında meslektaşlara ve katılımcılara bilgi aktardı.

İcra Komite Başkanımız Sayın Korkut’un Saik faaliyetleri hakkında verdiği bilgileri özet halinde aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

• Tüzel kişi sigorta acenteleri ve acente şubelerinde, müdür/şube müdürünün yanı sıra ayrıca en az bir teknik personel bulundurma yükümlülüğünü kaldırıldı. Bu sayede, acenteler üzerindeki istihdam yükü azaltılarak gerçek kişi acente ile tüzel kişi acente arasındaki uygulama birliği sağlandı.

• Acentelerin kendi illerinde açacakları en fazla 3 şube için ilave şart aranılmamasını teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuldu.

• Acenteler arası iş paylaşımında KDV mükellefiyeti doğmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuldu.

• 2019 yılında, İl Delegelerinin katılımıyla Sigorta Acenteleri Kurultayı gerçekleştirildi.

• Carglass, Fibabank ve Yapı Kredi Bankası ile çeşitli iş birliği projeleri planlayarak, meslektaşlarımızın biz acentelere özel kampanyalardan yararlanması sağlandı.

• Yetkisiz sigorta aracılığının engellenmesi, acente ile broker arasında özellikli teminatlar haricinde iş paylaşımı yapılmaması hususlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuldu. Söz konusu iş ve işlemlerin engellenmesi sağlandı.

• Elâzığ ve İzmir depremlerinden etkilenen meslektaşlarımıza ve depremzedelere destek olundu. Yaşanan sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapıldı.

• Sigorta acentelerine yönelik, devlet destekli alacak sigortası ve devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin elektronik ortamda bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

• Meslektaşlarımızın, COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı. Statik IP adresi kullanım zorunluluğunun geçici olarak kaldırılması, COVID-19’un özel sağlık sigortası teminat kapsamına alınması, sigorta şirketlerinin acentelere yönelik destek paketi açıklaması gibi uygulamalar geliştirildi.

• Acenteler aleyhine maddeler içeren 2020 Mayıs ayı tarihli Mesafeli Sigortalar Satış Yönetmeliği iptal ettirilerek acente lehine yeni bir yönetmelik yayımlanması sağlandı.

• Sigorta acentelerinin tanıtımına yönelik çeşitli afişler hazırlatıldı. Televizyon ve dijital mecralarda mesleğimizin tanıtımına yönelik reklam filmleri yayınlatıldı.

• Disiplin süreçleri titizlikle takip edildi. Pek çok acente hakkında meslekten menedilmeye varan cezalar uygulandı.

• Yetkisiz kişiler ile bu kişilerle iş birliği yapan acente ve brokerler hakkında suç duyurularında bulunuldu.

• Acente şubelerine yönelik merkezi ve mahallinde denetimler yapıldı.

• Havuz kapsamındaki trafik sigortalarında acente komisyonunun %8’den %10’a çıkması sağlandı.

• Trafik sigortasındaki işlem ücretinin 32 TL’ye çıkması sağlandı.

• MASAK poliçe prim limitinin 75.000 TL’ye çıkması sağlandı.
Gerçekleştirilen faaliyetler dışında hali hazırda devam eden İcra Komitesi proje ve girişimleri de şu şekilde ifade edildi.

• Trafik Sigortası taban komisyon oranının %17’ye çıkarılması. Bu talebimizi göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ısrarla devam ettiriyoruz ve ettirmeye de devam edeceğiz.

• Trafik Sigortasında devir zeyli uygulamasının yeniden yürürlüğe koyulması. Bu talebin iptaller sonrası komisyon kayıplarını önleyeceğini düşünüyoruz.

• Trafik sigortasında doğrudan tazmin uygulamasına ivedilikle geçilmesi

• Acente Eğitim Projesi. Bu projemiz hayata geçmek üzere ve Acentelerin mesleki gelişimi için bu eğitimlerin verilmesi konusunu değerli buluyor ve önemsiyoruz.

• MASAK eğitimlerinin SEGEM üzerinden verilmesi böylece her şirket için aynı eğitimin tekrar edilmesi külfetini önlemeyi amaçlıyoruz.

• Dijital Poliçe uygulaması. Bu gerçekleşirse müşterilere poliçe iletilmesinin ve bunun kayıt altında olmasının sağlanmasını hedefliyoruz.

• Mobil telefonda SBM poliçe sorgulama uygulaması geliştirilmesi

• Acente tarafından talep edilmesi halinde 3D Secure uygulamasının zorunlu olması. Böylece 3. Şahıslar tarafından yapılan kredi kartı dolandırıcılığının ve Acente mağduriyetlerini önlemeyi hedefliyoruz.

• Risturn yani komisyon iadesi ve poliçe ile promosyonun yasaklanması için uğraşıyoruz

• Sigorta Brokerlerinin bireysel iş yapmalarının yasaklanması, brokerlerin etkin denetiminin sağlanması, Brokerlerin yasal sınır ve çerçevelerinin dışına çıkmasını engellemek istiyoruz

• Acente bürolarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatından muaf tutulması ve meslektaşlarımızın üzerinden bu yükü almak için kamu nezdinde uğraşıyoruz

• DASK poliçelerinin doğru bir şekilde tazmin edilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesi

• Ticari ve zirai kredilerde de sigortalıya cayma hakkı verilmesi ve böylece baskı ile yapılan poliçelerin önüne geçmek için uğraşıyoruz.

İcra Komitesi Başkanı Sayın Levent Korkut, konuşma ve sunumunun ardından toplantıya katılan acentelerin sorularını cevapladı.

Toplantıya yaklaşık olarak iki yüz Acente iştirak etti.

Pandemi nedeniyle uzun süredir benzer toplantıların yapılamamasının hasreti ile Bölge Acentesi meslektaşlarımız etkinliği gerçekleştiren MARSİAD Yöneticilerine ve farklı şehirlerden gelip toplantıya katılan SAİK Üyelerine teşekkür ve iyi dileklerini ilettiler.

Bizde bölge Acentesi meslektaşlarımız ile aynı düşüncelerle toplantıya katılan ve göreve geldiğinden bu yana olumsuz koşullar olsa bile mesleğimiz ve Acenteler adına çalışmalarını aralıksız sürdüren İcra Komitemiz Üyelerine ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi