Değerli Meslektaşlar

Acentelerin Sesi Ekibi olarak her ay düzenli olarak yaptığımız rutin toplantılarına Covid 19 salgın süreci nedeniyle bir süre ara vermiştik. Salgın sürecinin hayatımıza getirdiği olgulardan biri olan video konferans yoluyla 15 Mayıs 2020 tarihinde bir araya geldik. Toplantıya davetimiz üzerine SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut ve SAİK Üyesi Sayın Özgür Yılmaz, Sigorta Sektör Meclisinin bazı Üyeleri, İl Delegeleri ile Acente meslektaşlarımız katıldı. İcra Komitesi üyesi Sayın Özgür Yılmaz’ın son günlerin gündem maddeleri olan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik” ile ve Trafikte tek fiyat, Acente komisyonlarının arttırılması, komisyon iade ve indirimlerinin yasaklanması konusunda ki Komite çalışmaları hakkında bilgi verdi.

SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut da konuşmasında son çıkarılan yönetmeliğin kabul edilemez ve mesleğimiz adına riskli maddeleri olduğunu bu nedenle de dair yürütmeyi durdurma ve iptaline dair İcra Komitesinin yedi üyesinin de Danıştay da dava açtığını iletti.

Sayın Korkut ve Sayın Yılmaz’ın ardından da katılan meslektaşlarımız trafikte tek fiyat, Hazine Yönetmeliği ve genel konulara dair düşüncelerini paylaşarak,
İcra Komitesi üyelerine desteklerinin tam olduğunu belirttiler.

Davetimizi kabul ederek toplantımıza katılan SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut ve SAIK Üyesi Sayın Özgür Yılmaz ile Acente meslektaşlarımıza Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA
ACENTELERİN SESİ EKİBİ