Değerli Meslektaşlar

Bilindiği üzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca düzenlenen finansal kiralama sözleşmelerine konu motorlu araçlar için tanzim edilen Zorunlu Trafik Sigortası poliçelerinde kiralayan firmanın sigortalı olarak belirtilmesi konusunda SAİK tarafından acentelere e-mail olarak gönderilen bilgilendirme metni aşağıda bulunmaktadır.

Saygılarımızla

Acentelerin Sesi Ekibi.

——————————————————————————

AEKS sisteminde yeni bir mesajınız var.

Konu : Finansal kiralama ile alınan araçların Trafik Sigortası hk.

Mesaj:

Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği üzere, 2019/9 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelgenin 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yapılan finansal kiralama sözleşmelerine konu motorlu araçlar için yaptırılacak trafik sigortası poliçeleri 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesi gereğince işleten sıfatıyla kiracı adına tanzim edilir. Poliçe tanzimi esnasında kiralayan tarafından düzenlenen ve finansal kiralama sözleşmesinin taraflarına ve sözleşmeye konu araca ilişkin bilgilerin yer aldığı belgenin kiracı tarafından ibrazı zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu sözleşmelere konu trafik poliçelerinde, aracı kiralayan firma “sigortalı” olarak kaydedilecektir. Gerek duyulması halinde finansal kurumun “sigorta ettiren” olarak gösterilmesi de mümkündür. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçmeniz tavsiye edilmektedir.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi