Değerli Meslektaşlarımız;

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi 2023 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını GGlease Sn. Gülay Güner ve Sn. Gökçen Şahin, Fanaliz Finansal Teknoloji Danışmanlık A.Ş. Atakan Yücel Beyin katılımı ile acentelerimize ek imkan sağlamak adına gerekli girişimlerde bulunduğu toplantısını 09.05.2023 tarihinde İTO Merkez binasında gerçekleştirmiştir.

Meslek Komitesi üyeleri Nisan ayında yapılan, SEDDK ’nın Trafik Sigortası için Yeni Yol Haritası konulu sektör toplantısı ve “DEPREM” Konulu bilgilendirme toplantısı sonuçlarını istişare etmiştir.

Önümüzdeki süreç içerisinde meslektaşları ile bir araya gelerek güncel konuları değerlendirmek için hızlı aksiyonlar almaya özen gösteren meslek komitemizin 16 Mayıs 2023 tarihinde “Hayat ve BES Acentelerinin Sektörel Sorunları” başlıklı mesleki istişare ve bilgilendirme toplantısı hemen ardından da, 30 Mayıs 2023 tarihinde “Haksız acente fesihleri ve İşveren ve İşçi Hukuksal Sorumlulukları” başlıklı toplantılarım Odamız Meclis Salonunda yapılmasıyla ilgili son çalışmalarını tamamlamıştır.

Meslektaşlarımızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma muafiyetini istişare ederek, Sigorta acentelerimizin 5684 sayılı Kanun gereği TOBB nezdinde fiziki koşulların uygunluğu konusunda denetime tabii olduğu belirtilerek, sigorta acentelerine yönelik ruhsat denetimi talebinde bulunması, sigorta acentelerini iki kez aynı işleme tabii tutmakta olduğu göz önüne alınarak ilgili bakanlık nezdinde girişimde bulunulmasına karar verilmiştir.

Kanun gereği Oda nezdinde bu denetim yapıldığından, belediye nezdinde ruhsat için yeniden denetime tabii olunmasına ilişkin uygulamanın yürürlükten kaldırılmasının önem arz etmekte olduğu belirtilmiştir.

Belediye iş yeri açma ruhsatının sigortacılık meslek örgütünün tamamını kapsayacak şekilde kaldırılması amacıyla SEDDK ve SAİK nezdinde yazılı girişimde bulunulması hususu arz olunmuştur.

Meslektaşlarımızın kaza tespit tutanaklarının temin sorunu, maddi hasarlı trafik kazalarında zorunlu olan kaza tespit tutanaklarının sigortalıya dağıtımı aşamasında söz konusu tutanakların sigorta şirketlerinden temininde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla TOBB SAİK ve TSB nezdinde girişimde bulunulması hususu talep edilmiştir.

Deprem bölgesine ait 11 ilde faaliyet gösteren sigorta acentelerinin TOBB’a ödedikleri yıllık levha aidat ücretlerinin 2 yıl süreyle alınmamasını teminen TOBB SAİK nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Meslek Komitemizin yakın zamanda yapmayı planladığı sektörel organizasyonları heyecanla beklediğimizi belirterek kendilerine yapmış oldukları çalışmalar da başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi