Değerli Meslektaşlarımız;

İTO Sigortacılık Meslek Komitemiz 16 Mayıs 2023 tarihinde “Hayat ve Bes Acentelerinin Sektörel Sorunları” konulu bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Sn. Özgür YILMAZ’ın yaptığı toplantıda, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salih Sami Atılgan, SEDDK Başkanım Sayın Mehmet Akif Eroğlu, TSB Hayat ve Emeklilik Komite Başkanı Sn. Taylan Türkölmez, TOBB Saik Başkanım Sayın Levent Korkut, sektörümüzün önemli konularından biri olan BES & HAYAT Sigortaları hakkında konuşmalarını yaparken, katılımcılarımızın da sorularını cevaplandırdılar.

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz aşağıdaki konuları dile getirdi.

Türkiye’de geçmiş yıllarda ortaya çıkan ve devlet bütçesini olumsuz etkileyen sosyal güvenlik açıkları bütçemize aşırı yük getirmiş, yatırım fonlarının verimsiz işletilmesi, emeklilik yaşının düşük olması, artan nüfus oranı, yaşam ömrünün uzaması gibi nedenlerle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal güvenlik sistemi olumsuz etkilemiştir.

Bu sebeple BES katılımcısını ve tasarruf sahiplerini ne kadar konfor içine yaklaştırabilirsek, ülke ekonomisine ve büyümeye o denli katkı sağlamış oluruz.

Ülkemizde 2003 yılında faaliyete geçen BES’nin, sosyal güvenlik açıklarını göz önünde bulundurduğumuzda ne kadar önemli bir uygulama olduğu görülmektedir.

2013 tarihinden itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan brüt asgari ücrete kadar ödenen her katkı payı üzerinden yüzde 25’lik devlet katkısı, 2022 yılından itibaren yüzde 30 olarak uygulanmaya başlanmıştır. 2017 yılından itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile BES’e katılım, işletmeler üzerinden kademeli olarak, 5 ve daha üstü çalışanı olan ve 45 yaşını doldurmamış ücretliler için Otomatik Katılım Sistemiyle (OKS) zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca 18 yaş altı çocukların sisteme katılabilmesi sağlanmıştır.

2022 yılı sonu itibarıyla 7 milyon 800 bin kişinin üzerinde bu sistemin katılımcısı olup, BES ve OKS katılımcı sayısıyla beraber 14 milyon 520 kişinin üzerinde ve 433 milyar lirayı aşan fon büyüklüğüne ulaşmıştır. Emekli olan kişi sayısı ise 200 bin kişiye yaklaşmıştır. BES fonları yatırım istihdam ve üretime de önemli destek sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

İlgili fonlar ülkenin finansman ihtiyacını karşılayarak, BES’in hızlı büyümesi ekonomimizin tasarruf açığını kapamasını ve ekonomiye sağladığı katkı ile dışa bağımlılığı azaltmaktadır.

Sigortalılarımız, HAYAT sigortaları poliçelerini yaptırdığında vefat durumunda, geride kalanlara bırakılacak bir finansal destek ve manevi açıdan da yokluğu hisseden ailenin maddi anlamda rahatlamasına yardımcı olmaktadır.

Maluliyet ve sakatlık durumunda da maddi açıdan zorluk yaşanmaması ve yaşam kalitesinin düşmemesi sağlanmaktadır. Hayat Grubu Branşı Toplam primlerin yüzde 78’i bankalar, yüzde 11’i merkez ve yüzde 9’u acente tarafından üretilmektedir.

Acenteler olarak bizlerin bu sisteme daha fazla katkı vermemiz gerektiği aşikâr, BES katılımcısını sistemde tutan bireysel emeklilik aracısına ve acentesine devamlılık bonusları verilmeli.

Acente komisyon oranları arttırılmalı.

Çocuklar için 56 yaşa kadar olan süre uzun olup, cazip değildir.
18 yaş altı çocuklar için düzenlenen BES sözleşmeleri için minimum 10 yıl sonrası eğitim, iş kurma ve evlilik gibi süreçlerde yaşama yönelik destek seçenekleri olmalıdır.

OKS, çalışan kesintisine ilave olarak çalışanın SGK payından OKS’ye aktarımı ile desteklenmeli.

Birikimli Hayat Sigortaları ürün çeşitliliği arttırılmalı ve satışı özendirilmeli ve Birikimli hayat sigortalarında uygulanan vergiden indirim oranları artırılmalıdır.

Daha yaygın satılan sağlık sigorta poliçelerine isteğe bağlı olarak Kritik Hastalıklar veya Hayat teminatlarının zorunlu olarak ilave edilebilmelidir.

Bankalar vasıtasıyla üretilen Risk Hayat Sigortaları krediye yönelik satış odaklı yapıldığından, hayat poliçesi satışı gerçekleştiğinde, risk değerlendirilmesi yapılmayarak üretildiğinden risk gerçekleşmesi durumunda yaşanan birçok mahkeme dosyası bulunmaktadır.

Ayrıca en önemli hususlardan biri de Acente sahibi ve teknik personelin bireysel emeklilik lisansının alınmasında kolaylık sağlanmalı, İstihdam edilen bireysel emeklilik aracısına, asgari ücret ve SGK desteğinin verilmelidir.

Hayat Sigortaları için istenilen MASAK adres bildirim yükümlülüğü olan 5000 TL yükseltilerek acentelerin işlemleri kolaylaştırılmadır.

Daha yaygın satılan sağlık sigorta poliçelerine isteğe bağlı olarak Kritik Hastalıklar veya Hayat teminatlarının zorunlu olarak ilave edilebilmeli, Bankalar vasıtasıyla üretilen Risk Hayat Sigortaları krediye yönelik satış odaklı yapıldığından, hayat poliçesi satışı gerçekleştiğinde, risk değerlendirilmesi yapılmayarak üretildiğinden risk gerçekleşmesi durumunda yaşanan birçok mahkeme dosyası bulunmaktadır.

Hayat sigortalarının bankalar vasıtasıyla satılmasına ilişkin denetlemeler ve kriterler getirilmelidir ki Bu sistem ile sigortacılık alanında penetrasyonunun artmasıyla birlikte meslekler içindeki üretim payımızın büyümesine de vesile olmaktadır.

TSB Hayat ve Emeklilik Komite Başkanı Sn. Taylan Türkölmez’in “Hayat ve Bes Acentelerinin Sektörel Sorunları” açılış konuşmasında aşağıdaki konuları dile getirmiştir.

Acentelerimiz için elementer sigortacılık da nasıl var olduğumuzu konuşurken, Hayat Emeklik Sigorta kapsamında büyümeyi konuşmamız gerekirken elementerde ki trafik sigortası gibi sorunları acentelerimizi çok fazla baskılıyor o baskıyı ve harcanan zamanı sektör olarak zorlamaktadır.

Ama önemli bir şekilde ileriye bakmamızda iyi bir açılım olarak görülüyorum. Hayat ve BES için sorunları değilde bundan sonra neler yapılması gerektiğini pozisyon hazırlıyoruz, bence ileriye bakmamız gerekiyor.

TOBB Saik Başkanım Sayın Levent Korkut’un “Hayat ve Bes Acentelerinin Sektörel Sorunları” açılış konuşmasında aşağıdaki konuları dile getirmiştir.

Ülkemiz ekonomisin en büyük ihtiyacı bizim kırılgan noktamızın sermayesidir.

Yatırımların finansmanı için uzun vali kaynak bulamıyorum çünkü tasavvuf yapamıyoruz.

Bu noktada 2001 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren BES ve yatırım sistemi önemli bir kazanım olmuştur.

BES ve OKS ile birlikte büyük bir fona ulaşmıştır.

Son dönemde yürürlüğe giren otomatik katılım, 18 yaş altı BES buna çok ciddi katkı sağlamıştır. Diğer yandan bu rakamlar ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmadığı muhakkaktır.

2022 yılında yüzde 65 getiri sağlayan bir sektörden bahsediyoruz, hiçbir yatırım enstrümanı yüzde 65 gelir sağlamamız mümkün değil.

Hep birlikte BES kıymetini bilmeliyiz. Acenteler olarak BES ki payımız çok ufak, bu payı arttırmak zorundayız.

Sadece Bankaların aracılığıyla HAYAT ve BES branşını arttırmamız mümkün değildir. Bes ve HAYAT sigortalarında bankaların kanalıyla doğal sınır yaklaşmıştı otamatik katılımla yükselişe geçmiştir. Bes ve Hayat branşlarının sıçrama yolu etkin bir bicinde acentelere destek verilmelidir.

Bu gün 3459 acentemiz sigorta şirketlerinde acenteliği vardır. Acentelerimizin bir bölümü ya faaliyet göstermiyor ya da sınırlı bir şekilde faaliyet göstermektedir. İvedikle acentelerimize destek vermeliyiz.

SEDDK Başkanım Sayın Mehmet Akif Eroğlu’nun “ İTO Sigortacılık Meslek Komitesi Hayat ve Bes Acentelerinin Sektörel Sorunları” açılış konuşmasında aşağıdaki konuları dile getirmiştir.

Sigorta emeklilik sektörünün tasavvuf ve fon tarafı önemli noktalarından bir tanesidir.

Ülkemizin ekonomik durumuyla kıyaslandığında biriken fon çok küçük kalmaktadır. Dünyada 18 büyük ülkeyiz ama sigorta ve BES tarafında çok daha gerilerdeyiz. Tasarruf tarafını çözemiyoruz.

BES aslında emeklilik önemseyen tasavvuf ürünüdür. 56 yaş yada 10 yıl beklemeniz gerekiyor ki katkılarını vatandaşın alması için, nitekim vatandaşımız beklememektedir ve 4,5 yıl da çıkmaktadır.

Aslında sistemin kurgusunda tekrardan masaya yatırılıp konuşulması gerekmektedir. En baştan doğru bir şekilde sistemi düzenlememiz gerekmektedir. Düzeltilmesi gereken yerleri düzeltip daha fazla tasavvuf yapmamız gerekmektedir.

Bizim bir şekilde ürün yelpazesini genişletmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 18 yaş altı çocuklar için düzenlenen Bes sözleşmeleri için min.10 yıl sonrası eğitim, iş kurma ve evlilik gibi süreçlerde yaşama yönelik destek seçenekleri olmalıdır ki vatandaşımız Hayat ve BES tercih etmelidir.

Göreve geldiğinden bu yana mesleğimiz adına çalışmalarını aralıksız devam ettiren Meslek Komitesi Başkanımız ve Komite Üyelerine Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi