Değerli Meslektaşlarımız;

Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz’ın Moderatörlüğünde, SEDDK Başkanı Sayın Mehmet Akif Eroğlu, TSB Başkanı Sayın Atilla Benli, TOBB Saik Başkanı Sayın Levent Korkut, TOBB SEİK Başkanı Sayın Ahmet Nedim Erdem, sektörümüzün önemli konularından biri olan Trafik Sigortalarındaki yeni yol haritası hakkında konuşmalarını yaparken, katılımcılarımızın da sorularını cevaplandırdılar.

 

En önemli gündem olarak da, SEDDK Başkanının Trafik poliçesi düzenleyememe sorununa çözüm olarak  sürpriz bir açıklama yapması acentelerden büyük destek ve alkış aldı.

SEDDK Başkanı Sayın Mehmet Akif Eroğlu’nun acentelere yaptığı sürpriz açıklamasının detayları aşağıdaki gibidir.

– Trafik poliçesi düzenleyebilme yetkisine sahip tüm sigorta şirketleri SBM ’ye zorunlu olarak üye olacaktır.

– Levhaya kayıtlı en az bir adet sigorta şirketinden trafik poliçesi düzenleme konusunda yetkilendirilmiş olan ve talep eden sigorta acenteleri SBM ’ye üye olacaktır.

– Acente SBM sistemine araç plaka ve ruhsat sahibi bilgisini girecektir.

– Öncelikle acentenin yetkili olduğu sigorta şirketlerinden sistem üzerinden teklif talebi iletilecektir.

– 5 dakika içerisinde acentenin çalıştığı şirketlerden herhangi birinden teklif gelirse, poliçe bu şirketten tanzim edilebilecektir.

– 5 dakika içerisinde acentenin çalıştığı şirketlerden teklif gelmez ise, sistem üzerinden tüm şirketlerden teklif istenecektir. Acente bu şirketlerden gelen teklif numaraları ile tercih ettiği sigorta şirketi internet sitesinden poliçe tanzim edebilecektir.

– 5 dakika içerisinde hiç bir sigorta şirketinden teklif gelmez ise poliçe, yenileme poliçelerde eski sigorta şirketi üzerinden, yeni poliçelerde ise, sıra usulü ile atanan sigorta şirketi üzerinden tavan fiyatla tanzim edilecek ve risk havuza aktarılacaktır.

– 15 Mayıs tarihinde İstanbul ilinde 5. basamak bireysel poliçelerde pilot uygulamaya başlanılacaktır.

– Sisteme üye olan acentelerin çalışmadıkları sigorta şirketleri ile sadece bu sistem zerinden düzenlenecek trafik sigortası işlemleri için kolay bir şekilde acentelik tesisi hususunda SEDDK ilgili mercilerle koordine olacak, alt yapının kurulması, acente portföy mülkiyeti ve diğer acente hakları konusunda düzenleme yapacaktır.

 

 

Meslek Komitemizin yakın zamanda yapmayı planladığı yeni sektörel organizasyonları heyecanla beklediğimizi belirterek kendilerine yapmış oldukları çalışmalar da başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi