Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK ile İTO Sigortacılık Meslek komitesinin girişimleri ve talepleri doğrultusunda, MASAK tebliğinde yapılan değişikliklerle parasal sınırlar yeniden belirlendi.

a) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te,

 Kimlik tespiti yapılacak işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı, 185.000 TL olarak belirlenmiştir. Önceki sınır 85.000 TL’dir.

 Elektronik transferlerde kimlik tespiti yapılacak işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 15.000 olarak belirlenmiştir. Önceki sınır 7.500 TL’dir.

 Yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderene ve alıcıya ilişkin olarak yer verilmesi gereken bilgilere dair sınır; 15.000 TL olarak belirlenmiştir. Önceki sınır 7.500 TL’dir.

b) MASAK Genel Tebliği Sıra No: 5’in 2.2.7 maddesinde basitleştirilmiş tedbir uygulanacak (teyit zorunluluğu olmayacak) hayat sigortasında,

– Bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 5.000 TL’den 10.000 TL’ye,

-Tek primli sigortalarda prim tutarı, 12.500 TL’den 25.000 TL’ye,

Yükseltilmiştir.

b) MASAK Genel Tebliği Sıra No: 5’in 2.2.9 maddesinde ön ödemeli kartlara ilişkin işlemlerde kimlik tespiti yapılması zorunlu olmayan tutarlardan;

– Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 TL’den 1.000 TL’ye,

– Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 1.250 TL’den, 2.750 TL’ye,

-Yeniden yükleme yapılabilen kartlarda toplam yükleme limiti bir ay içinde yüklenebilecek bakiye miktarı ile her halükarda bakiyesi 1.250 TL’den, 2.750 TL’ye,

Yükseltilmiştir.

c) MASAK Genel Tebliği Sıra No: 5’in 2.2.11 maddesinde ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca gerçekleştirilen elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde,

– Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 TL’den 1.000 TL’ye,

– Yeniden yükleme imkânı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı 1.250 TL’den, 2.750 TL’ye,

– Yeniden yükleme yapılabilen kartlarda toplam yükleme limiti bir ay içinde yüklenebilecek bakiye miktarı ile her halükarda bakiyesi 1.250 TL’den, 2.750 TL’ye,

Yükseltilmiştir.

ç) MASAK Genel Tebliği Sıra No: 5’in 2.2.11 maddesinde elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde,

– Bir seferlik işlem tutarı 500 TL’den 1.000 TL’ye,

– Aylık işlem tutarı 1.250 TL’den, 2.750 TL’ye,

Yükseltilmiştir.

Yükümlülere yeni parasal sınırlara uyum sürecinde zaman tanımak amacıyla, yapılan değişikliklerin 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Değişiklik yapan mevzuat için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6702)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 22) 

 

Göreve geldiğinden bu yana mesleğimiz adına çalışmalarını aralıksız devam ettiren TOBB SAİK ve İTO Meslek Komitesi üyelerine Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi