Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Yönetimi 14.Aylık Olağan Toplantısını 24 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da ki TOBB Binasında gerçekleştirmiş. Toplantıya İcra Komitesi Üyeleri dışında, TOBB Sigortacılık Müdürlüğü yetkilileri de katılmışlar.Ayrıca İcra Komitesinin daveti üzerine İstanbul Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Sayın Sayın Yasin Ekmen de karşılıklı bilgi paylaşımı amaçlı olarak toplantının bir bölümüne katılmışlar.

İcra Komitesi toplantısı elli bir gündem maddesi ile toplanmış ve on dokuz soruşturma raporu da değerlendirilmiştir. Toplantıda Ağustos ayında Ankara’da yapılan TOBB SAİK Sigorta Acenteleri Kurultayına ve İcra Komitesinin bir yıllık çalışmalarına yönelik detaylı Faaliyet Raporu yayınlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca İcra Komitesinin çalışma programında yer alan “En yaşlı ve en genç Sigorta Acentelerinden görüş alınması” adına hazırlanan yazının belirtilen Acentelere iletilmesine karar verilmiştir.

Acenteleri ilgilendiren farklı konu ve sorunların çözümü adına “İç İşleri Bakanı, Hazineden sorumlu Bakan Yardımcısı, Vergi Dairesi Başkanlığı, Yüksek Disiplin Kurulu, EGM (Emeklilik Gözetim Merkezi), TSEV (Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı) Motorlu Taşıtlar Bürosu yetkililerinden randevu alınmasına toplantıda karar alınmıştır.

Mesleğimiz ve Acenteler adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İcra Komitesi Yönetimine Ekibimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ