Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Yönetimi aylık olağan toplantısını 18 Eylül 2020 tarihinde Kocaeli’de gerçekleştirmiştir.

Kocaeli Ticaret Odası binasında yapılan toplantıya İcra Komitesi üyelerinin tamamı katılmış olup Ankara’dan TOBB Sigortacılık Müdürlüğü yetkilileri telekonferans yöntemi ile toplantıya katılmışlardır.

Toplantıda görüşülen gündem maddelerinden bazılarını aşağıda sizlerle de paylaşıyoruz.

– SAİK’ e iletilen şikayete istinaden SAİK tarafından açılan disiplin soruşturması neticesinde savcılığa iletilen rapora istinaden, şikayete konu olan bir Acenteye (KVKK nedeni ile acente ismi açıklanamamaktadır) hukuki işlem yapılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından idari para cezası verilmiştir.

– TOBB SAİK tarafından girişimde bulunularak Bakan yardımcısı ve SEDDK nezdinde yapılan girişimler neticesinde 9 mayıs yönetmeliğinin yeni taslak hali SEDDK tarafından SAİK’e gönderilmiş olup, bu yeni taslak SAİK tarafından İl Delegelerimiz, ilgili Meslek Komitesi Üyeleri ile mesleki Sivil Toplum Kuruluşlarına da gönderilerek görüş alınması kararlaştırılmıştır.

– Eylül ayı SAİK toplantısında sonuçlandırılıp şikayet edilen acenteler hakkında kararlar alınmış olup 5 Uyarma cezası, 4 Meslekten men cezası, 2 İkaz cezası kararlaştılmıştır. Ayrıca 3 dosya SAİK tarafından savcılığa sevk edilmiştir.

Bu önemli maddeler dışında ayrıca Komisyon artışları, covid dönemindeki statik ip serbestisi konusu, yeni taslak yönetmelikdeki sakıncalı maddeler konusu, acentelerin satışlarının arttırabilmesi konusundaki yeni projeler ve güncel konular görüşülmüştür.

İcra Komitesi Yönetimine mesleğimiz adına aralıksız yaptıkları çalışmalar için Ekibimiz adına teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi