Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Yönetimi 09 Mayıs 2020 tarihinde yapılan değişiklikle “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik” te Acenteler menfatine olumsuz etki edecek maddeleri tespit ederek bu maddeler konusunda girişimlerde bulunmuş ve itiraz taleplerini yapmıştır. Yapılan talepler doğrultusunda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yeni bir Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup, SAİK ten söz konusu Taslağa ilişkin görüş ve önerileri talebinde bulunulmuştur.

Yeni taslakda acenteler içın sıkıntılı maddeler göze çarpmaktadır.

SAİK görüş ve önerileri almak üzere sektör temsilcileri, Sektör Meclisi üyeleri, İl Delegeleri, Meslek Komiteleri ve Sektör Derneklerine iletilen mesaj asagida bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Acentelerin Sesi

 

 

Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere, “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik”te 9 Mayıs 2020 tarihinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu Yönetmelikte olumsuz değerlendirilen hususlara ilişkin İcra Komitemiz ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Bu kapsamda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yeni bir Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır. İcra Komitemizin konuya ilişkin çalışmalarında değerlendirilmek üzere, söz konusu Taslağa ilişkin Derneğiniz görüş ve önerilerinin en geç 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar sigortacilik@tobb.org.tr adresli eposta hesabına göndermenizi rica eder, sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

 

16.09.2020 YÖNETMELİK TASLAĞI