Değerli Meslektaşlar;

TOBB SAİK Yönetimi 26. aylık olağan toplantısını 30 Ekim 2020 tarihinde COVID 19 önlemleri çerçevesinde Video konferans yöntemi ile gerçekleştirmiştir.

Toplantıda görüşülen konulara dair kısa bilgilendirmeleri aşağıda sizlerle de paylaşıyor, SAİK Yönetimine meslek ve biz Acenteler adına özverili çalışmaları için Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

1) Mayıs ayında çıkarılan ve ardından Eylül ayında görüşe sunulan yeni yönetmelik taslağına dair gelecek hafta içinde SEDDK (Sigorta ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Yöneticileri ile SAİK Yöneticileri arasında beklenilen toplantının gerçekleşeceği bilgisi alınmıştır.

2) Son üç yıla ait Levha Kayıt ücretlerini ödemeyen Sigorta Acentelerine, levha kayıtlarının silinmemesi adına yazılı bilgilendirme yapılarak son bir hatırlatmanın kendilerine iletilmesine karar verilmiştir.

3 ) Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda beş Acenteye Kınama, Altı Acenteye Uyarı, Üç Acenteye İkaz ve Bir Acenteye ise Meslekten Men Cezalarının verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da üç ayrı dosya iletilerek suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi