TOBB SAİK Yönetimi 24 Aralık 2020 tarihinde 28. Aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

TOBB SAİK Yönetimi 28. aylık olağan toplantısını 24 Aralık 2020 tarihinde COVID 19 önlemleri çerçevesinde Video konferans yöntemi ile gerçekleştirmiştir.

Toplantıda görüşülen konulara dair kısa bilgilendirmeleri aşağıda sizlerle de paylaşıyor, SAİK Yönetimine meslek ve biz Acenteler adına özverili çalışmaları için ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

1) Statik IP kullanımı zorunluluğunun geçici olarak kaldırılma süresi 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılması sebebi ile acentelerimizin gerekli kendi ve personellerinin şifre güvenliklerini almaları, belirli aralıklarla düzenli olarak ekran şifrelerini yenilemeleri ve dijital güvenlik tedbirlerini almaları konusunda da acentelere bilgilendirme yapılmış olmakla birlikte, bilhassa Dask ve Trafik sigortaları gibi zorunlu poliçeler için, gerek acente şifrelerinin çalınması, gerek Skype üzerinden müşteri ve/veya 3. Şahıs yetkisiz aracıların dolandırıcılık sebebi ile 3. Şahıslara ait kredi kartları ile acentelerden poliçe yaptırdıktan sonra bankalara itiraz edilerek çekilen tutarın kredi kartına iade edilmesi sebebi ile acentelerin yaşadığı maddi mağduriyetlerle ilgili acentelere aşağıdaki duyuru yapılmıştır.

Değerli Meslektaşımız,

Son günlerde kredi kartı aracılığıyla yapılan dolandırıcılık işlemlerinde yoğun artış görülmektedir. Ayrıca, acente bilgisayarları hacklenerek sigortalı bilgileri çalınmakta, bu bilgilerle diğer acentelere poliçe tanzim ettirilmekte, hatta söz konusu bilgiler başka kişilere satılarak, yasa dışı faaliyetlerde kullanılmaktadır. Bu durumda, gerekli tedbirleri almayan ve bilgi güvenliğini sağlamayan acenteler için hukuki ve maddi sorumluluk doğabilmektedir.
Bu kapsamda aşağıdaki hususlara riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir.

-İş paylaşımı ve/veya doğrudan gelen müşterilerde, şayet müşteri tanınmıyor ise, kredi kartı sahibinden ıslak imzalı olarak kart kullanımına ilişkin onay belgesi alınmalıdır. Islak imzalı onay belgesi alınmadan kesinlikle poliçe tanzim edilmemelidir. Tanınmayan kişilerden gelen poliçe ve iş paylaşımı talepleri titizlikle değerlendirilmeli, şüpheli bir durumun gözlemlenmesi halinde talep kabul edilmemelidir.

-Müşterilerin TCKN ve kredi kartı bilgileri kesinlikle bilgisayara kaydedilmemeli, söz konusu bilgiler Skype, WatsApp, SMS gibi uygulamalar aracılığıyla (fotoğraf ya da yazılı olarak) müşterilerden temin edilmemeli, bu bilgiler başka acente ya da kişilerle paylaşılmamalıdır.

Önemle duyurulur.
TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

2) Mayıs ayında çıkarılan ve ardından Eylül ayında görüşe sunulan yeni yönetmelik taslağına dair çalışmaya devam edilmiştir.

3) Daha önceki soruşturma raporlarına istinaden SAİK tarafından savcılığa intikal ettirilen 2 ayrı dosya için savcılık tarafından iki ayrı kişi para cezası ile cezalandırılmıştır.

4) Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda 1 Acenteye Kınama, 4 Acenteye Uyarı, 1 Acenteye İkaz ve 2 Acenteye ise Meslekten Men Cezalarının verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da dört ayrı dosya iletilerek suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.

5) Sbm kanalı ile acentenin kendi müşterilerine ait hasar verilerinin görüntülenebilmesi konusunda girişim başlatılmıştır.

6) Yetkisiz ekran paylaşımı sağlayan yazılım firması hakkında araştırma başlatılmıştır.

Bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi