Değerli Meslektaşlar

TOBB SAİK, SEDDK ve SBM yetkilileri ile Sigorta Suistimalleri konusunda 01/04/2022 Cuma günü toplantıya katıldı.

SİSEB (Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu), 2015 yılında SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) bünyesinde, sigorta sektörünün suistimal ile mücadelesine destek vermek ve bu konudaki finansal kayıpları engellemek amacıyla kurulmuştur.

Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi (SİSBİS), üçüncü şahıslardan ve sigorta şirketlerinden sağlanan “Yanlış Sigorta Uygulamaları” ve sigorta suistimaline konu olabilecek verilerin tutulduğu merkezi bir veri tabanıdır.

Oto, yangın, mühendislik, nakliyat, sağlık, hayat, ferdi kaza, bireysel emeklilik, tarım sigortaları vb. tüm sigorta dallarında haksız kazanç elde etmek amacıyla Sigorta şirketinin kararını etkileyecek şekilde bilgi veya belgelerin saklanması, değiştirilmesi ya da kasıtlı olarak maniple edilmesi ve sigorta mevzuatına göre; Yanlış Sigorta Uygulaması, sigorta ilişkisi içerisindeki tarafların ya da bu ilişkide rol oynayan kişilerin bir veya birkaçının haksız menfaat sağlanmasına yönelik yapılan her türlü fiilleri kontrol altında tutmak adına yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Ayrıca;
• Sigorta suistimali kaynaklı finansal kaybın azaltılması.
• Risklerin teminat kapsamına alınıp alınmaması konusunda fikir vermesi.
• Risklerin fiyatlanması konusunda daha doğru karar alma imkanı sağlaması.
• Suistimal yapmaya yatkın kişilerin hareket alanlarını kısıtlayarak, suistimalin önüne geçilmesi veya azaltılması.
• Suistimalin tespit edilmesi ve önlenmesi ile sigorta sistemine olan güvenin arttırılması.
• Dürüst sigortalının haklı menfaatlerinin korunması.
• Prim maliyetlerinin düşürülmesi.
• Mahkemede karara bağlanmış suistimal durumları.
• Savcılık soruşturmasına konu hasar başvuru durumları.
• Şirketçe ortaya çıkarılan suistimal durumlarında sigortalıdan feragatname alındığı durumlar;
• Sahte belgeli hasar başvuruları,
• Gerçek dışı beyana dayalı şüpheli hasar başvuruları, yalan beyan tespiti (mevcut hastalığın bildirilmemesi gibi),
• Hasardan sonra poliçe düzenlenmesi durumu,
• Alkol / yetersiz ehliyet nedeniyle sürücü değişikliği tespiti,
• Kurgu hasar tespiti (Giydirme hasar, yanaştırma hasar gibi).
• Sahte hasar şüphesi ile reddedilen ve sigortalının şirketi dava ettiği durumlar.
• Alkollü araç kullanımına ilişkin durumlar (Alkollü araç kullanımı nedeniyle reddedilen durumlarda sürücü riski bilgileri paylaşımı).
• Sürücü bilgilerine ilişkin durumlar, (Yetersiz sürücü belgesi nedeniyle reddedilen durumlarda sürücü riski bilgileri paylaşımı).
• Şirketlerin sahtekarlık şüphesiyle ek araştırma gereksinimi duyduğu durumlar.
• Sigortalı tarafından yapılan temaruz (hastaymış gibi gösterme) girişimleri.
• Kasıtlı zarar (mala veya cana zarar verme).
• Hizmet sağlayıcı kurum tarafından yapılan suiistimaller.
• Aynı hasara ilişkin birden fazla ve /veya mükerrer kurumdan tazminat talep edilmesi

Konularında istişarelerde bulunulmuştur.

Biz de Ekibimiz adına, mesleğimiz ve biz Acenteler adına göreve geldiğinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren SAİK Üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi